Dato: 8. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

714. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 8 Juni 1872.

Kjre Fru Collin !

Da Flgerne af mit Fald, for 14 Dage siden, blev ved en forkeert Behandling vrre, besluttede jeg at tage lige til Kjbenhavn hvor jeg vidste jeg tar og er velkommen hos Melchiors. Jeg havde mldt mig paa Basns, men telegrapherede der hen at jeg ikke kom. For nu i forgaars ikke at komme saa seent paa Aftenen ud til Rolighed overnattede jeg i Korsr og vilde igaar Formiddags naae Kjbenhavn, men da faaer jeg pludseligt Telegram fra Fru Melchior om jeg de to frste Dage jeg kom, vilde tage ind i mine Vrelser i Kjbenhavn og da fltte ud til dem. Det var mig ikke gldeligt; jeg vilde ikke kunde sige hos Frken Hallager: Hjemkomstens frste ieblik er Bouquetten af den hele Reise! Jeg vilde ikke hjem i Nyhavn, bestilte derfor Extrapost i Korsr og kjrte til Basns. Fru Scavenius var ikke hjemme, hun var paa Borreby, hvor hendes Datter Fru Castenskjold havde faaet en lille Pige. Imidlertid kom jeg til Basns netop som Brev tasken skulde afsendes og i den laae, vidste Tjeneren, et Brev til mig som Fruen havde adresseret til Hibroplads, om det nogensinde under den Tilskrift var naaet til mig, maa Himlen vide. Jeg fik det nu, det var Deres Brev hvori De mlder mig Louises Forlovelse med Viggo. Jeg antager at det er Deres Louise og Drevsens Viggo, og har i denne Anledning, i denne Morgen, skrevet ham til med de bedste, hjerteligste nsker for dem begge To, samt tilfiet at jeg lnge havde ventet det og flere Gange naar jeg ikke fik Louise at see, hun er paa sit Vrelse og har sin svre Hovedpinen som det hedte, tnkt, Viggo er vel derinde og er interessant. Nu, gldeligt er det!, de to kjre Mennesker kjende hinanden fra Barndoms Aar. Gud give sin Velsignelse. De skriver om mig at De fik en god Latter over mit Fald i Bjergene, og mit uskyldige Saltomortaler, jeg vil dog sige Dem at det er vrre end De troer, og at nu, 14 a 16 Dage efter, ere Flgerne ikke759 hvede. Jeg spurgte ingen Lge, badede med Arnika, uden at blande denne med Vand og otte Dage efter, da de grnne og blaa Farver tabte sig i Huden, slog denne ud med Vabler og rde Pletter, om hele Knet, langs ned af den ene Side og i min Tinding, jeg var nu igjen min egen Lge og tog Tjre vand for at faae denne Udslet, som jeg kaldte det, bort, men gjorde Ondt Vrre, jeg leed, som om jeg var bidt af tusende760 Myg og maatte endelig i Hamborg sge en Lge, der sagde jeg havde vret grusom mod mig selv, jeg skulde ophre med min Heste Cuur og kun bruge Cold cream, det gjr jeg nu og Svien og Heden har tabt sig, men jeg er ganske lidende, seer ud som om jeg var pidsket med Nelder nede fra Knet og heelt op til Hoften. Tindingen er i endnu lidt hoven og ganske rd. Theodor vilde vre meget forstemt om een af hans Hunde havde det som jeg!–Hils nu Deres Mand, Louise og Jonas. Gid de Alle finde dem glade og vel paa Ellekilde.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin