Dato: 10. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 10 Juni 1872.

Kjre Fru Henriques!

Lnge har jeg ikke hrt fra Dem! Alt for lnge ikke hrt eller seet et Ord. Den kjre Fernanda og Robert have vret saa venlige at skrive, men de sendte deres Breve til Wieri, hvor jeg jo ikke har vret siden Begyndelsen af Reisen; jeg er imidlertid saa forsynlig at jeg hvert strre Sted hvorhen Breve til mig kunne komme, naar jeg er afsted, lgger en Adresse hvor hen disse sendes om de indtrffe, saaledes faaer jeg alle mine Breve, men de gaae rigtignok fra Sted til Sted og naar de komme ere de overmalede med Adresser. Roberts Brev sendt til Wien fik jeg saaledes forleden Dag i Hamborg. Jeg har besvaret det. I Torsdags Eftermiddag kom jeg til Korsr og vilde med nste Dags Morgentog naae "Rolighed", hvorfor jeg aftelegrapherede mit Besg paa Basns. Da jeg imidlertid blev underrettet om at Hr Melchior med Anna og Louise ogsaa indtraf Fredag-Formiddag og jeg vel indsaae at det var naturligst at Familien ene ret nd denne Hjemkomst og jeg ikke havde Lyst til at tage til Nyhavn, lod jeg bestille Vogn i Korsr og kom uventet til Basns, hvor jeg dog kun bliver til Overmorgen, og haaber til Gud, saaledes Torsdagaften at vre hos de kjre trofaste Venner paa "Rolighed", Anna har det jo ret godt, seer jeg af Fru Melchiors Brev, og de ere alle glade og lykkelige ved Gjensynet, gid at det nu maa stille sig saa at Anna med Held kan overvintre her. De veed ikke hvor trofast og god Fru Melchior har. vret mod mig ved at skrive Breve, uagtet hendes Tid var. og er meget optaget. Jeg er inderlig glad og taknemlig. De veed at jeg i lnnsbruk havde det Uheld at falde, jeg slog slemt Kn, Hofte og Tinding, men da intet var itu sgte jeg ikke Lgehjlp, jeg kjbte Arnika, men blandede den ikke med Vand og da en Ugestid efter Faldet, de strke, brogede Farver tabte sig, slog Huden ud med ildrde hovne Knopper, der brndte forfrdeligt. Jeg kjbte da Tjresbe for at faae denne Udslet bort, men det var ikke Udslet, det var strk Irritation i Huden. Det Onde blev nu vrre og jeg syntes at brnde op. I Hamborg talte jeg endelig med en Lge, han sagde jeg sktilde strax ophre med min Cuur og kun bruge Col-cream, dette Middel har lindret og taget den ildrde Farve saa temmeligt bort, men endnu i Dag, 21 Dage efter Faldet, har jeg endnu Fornemmelse deraf. Paa Fredag reiser Fru Scavenius til Kjbenhavn, hvor Otto Scavenius, Snnen, vil ride til Konge-Prmien; hun nskede at jeg blev herude paa Basns de to Dage hun er borte og blev her en Maanedstid, da frst reiser hun til "Wildbad", men jeg lnges efter Vennernei Kjbenhavn, de ere jo rigtignok nu ude paa Landet, men jeg kan naae til dem. Nu naaer jeg frst til "Rolighed", der faaer jeg nok et lille Brev fra Dem, kjre Fru Henriques, Deres Mand sger jeg inde i Byen. Hils ham og alle Brnene, hils Vennerne, Hedt, Magnus, Frknerne Price & & Lad mig hre at De ret har det godt og er glad ved Deres landlige Hjem i dets nye Skikkelse. Jomfruens Forlovede saae jeg ikke i Fredericia, jeg troede han var i Hotel Kronprindsen, men der var han ikke. Hils hende, hils Kokkepigen, hver Blomst og hver lille Fugl.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 352-55)