Dato: 18. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, Østerbro, den 18 Juni 1872.

Kjære Fru Scavenius!

Det var deiligt at jeg ved mit Besøg igaar traf Deres Naade hjemme; jeg havde særligt ønsket ogsaa at træffe den kjære Otto; for at jeg ret kunde have udtalt for ham min Glæde over hans seire. Deres Naade har vel bragt ham min deeltagende, hjertelige Hilsen, hele fem Seire i Væddeløbene. De fire ere jo meget fornøielige, men den femte, den ved eget Ridt, er dog den som bringer den egentlige Hæder. Det har ret glædet mig at læse alle Bladenes Fremhæven af ham. Nu har han vel en glad Kreds af unge Venner om sig. Jeg gad nog see hans glade Ansigt. Fra Deres Naade gik jeg igaar hen til Grev Holsteins hvor vi ogsaa talte om Vædeløbene og om Otto Scavenius; derfra tog jeg ud paa Udstillingen, der i høi Grad tiltalte mig, den kan, efter vore Forhold, godt taale at stilles sammen med hvad jeg har seet i London og Paris. Det hele er fortræffeligt. Den første derude jeg mødte og kjendte og som kom hen imod mig var Grevinde Frijs, og hendes Datter, jeg havde den Glæde, saaledes efter lang Tid at tale med de kjære to. I Dag har jeg været hos Boghandleren og kjøbt en fransk udgave af mine Eventyr, hvori jeg har skrevet Frøken Bernards Navn og haaber at hun vil læse Bogen og gjemme den til Erindring om mig og det danske Land. Jeg anbefaler hende særligt at læse: Engelen, den grimme Ælling, Nattergalen, den lille Havfrue og Pigen med svovlstikkerne. Det vil naturligviis være mig en Glæde om jeg, ved et Par Ord, paa Fransk, hørte fra hende, hvilke af disse dermeest har tiltalt hende. Bring min venlige Hilsen og glæd mig med et lille Brev, før Deres Naade reiser til Udlandet. Jeg vil haabe at Alt staaer vel til paa Borreby. De bedste Ønsker og hjerteligste Hilsener fra

Deres Naades

taknemmelig

hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus