Dato: 18. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, sterbro, den 18 Juni 1872.

Kjre Fru Scavenius!

Det var deiligt at jeg ved mit Besg igaar traf Deres Naade hjemme; jeg havde srligt nsket ogsaa at trffe den kjre Otto; for at jeg ret kunde have udtalt for ham min Glde over hans seire. Deres Naade har vel bragt ham min deeltagende, hjertelige Hilsen, hele fem Seire i Vddelbene. De fire ere jo meget fornielige, men den femte, den ved eget Ridt, er dog den som bringer den egentlige Hder. Det har ret gldet mig at lse alle Bladenes Fremhven af ham. Nu har han vel en glad Kreds af unge Venner om sig. Jeg gad nog see hans glade Ansigt. Fra Deres Naade gik jeg igaar hen til Grev Holsteins hvor vi ogsaa talte om Vdelbene og om Otto Scavenius; derfra tog jeg ud paa Udstillingen, der i hi Grad tiltalte mig, den kan, efter vore Forhold, godt taale at stilles sammen med hvad jeg har seet i London og Paris. Det hele er fortrffeligt. Den frste derude jeg mdte og kjendte og som kom hen imod mig var Grevinde Frijs, og hendes Datter, jeg havde den Glde, saaledes efter lang Tid at tale med de kjre to. I Dag har jeg vret hos Boghandleren og kjbt en fransk udgave af mine Eventyr, hvori jeg har skrevet Frken Bernards Navn og haaber at hun vil lse Bogen og gjemme den til Erindring om mig og det danske Land. Jeg anbefaler hende srligt at lse: Engelen, den grimme lling, Nattergalen, den lille Havfrue og Pigen med svovlstikkerne. Det vil naturligviis vre mig en Glde om jeg, ved et Par Ord, paa Fransk, hrte fra hende, hvilke af disse dermeest har tiltalt hende. Bring min venlige Hilsen og gld mig med et lille Brev, fr Deres Naade reiser til Udlandet. Jeg vil haabe at Alt staaer vel til paa Borreby. De bedste nsker og hjerteligste Hilsener fra

Deres Naades

taknemmelig

hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus