Dato: 20. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

715. Til Henriette Collin.

Rolighed, sterbro, den 20 Juni 1872.

Kjre Fru Collin!

Mit Brev fra Basns antager jeg at De har erholdt, ligesom ogsaa en Mngde friske, hjertelige Hilsener jeg sendte med Svigersnnen. Fru Melchior beder mig at lyknske, hun vilde selv skrive, men da hun ikke fra Dem havde faaet Underretning om Forlovelsen, syntes hun at det ikke skikkede sig at skrive men bad mig udtale hendes hjertelige Deeltagelse. Imorgen, Lrdag, er det Melchiors Fdselsdag, Billes komme her, William Bloch, ligesom ogsaa Jonas Collin, jeg sendte ham iaftes Indbydelsen har i Dag, tilmorgen, faaet Brev at han kommer761! Igaar var jeg inde762 i Byen for at hre i Tvergaden om hvem der havde Dr Theodors Forretninger, jeg hrte at det ikke var Hr Studtsgaard men Wilcken Hornemann; ham vil jeg nu, siden Koppe-Historien, ikke sge til og er ogsaa i det hele taget bedre, men det gaaer dog langsomt, i det Huden ikke ganske har for vundet min forfeilede Lgebehandling efter det saakaldte: uskyldige Saltomortale. Kun een Gang har jeg vret ude paa Udstillingen, men er srdeles henrykt over den. Jeg blev i hi Grad overrasket ved Skuet; det Hele kan godt stilles sammen med Verdens Udstillingen i Paris, kun at hos os har det en mindre Udstrkning, men hvad der er, kunde have vret benyttet til Paris og man vilde ikke fornemme at man kom ind i en ringere Afdeling. Alt er ordnet med Smag; Volden og Voldgraven, fortrffeligt Knyttet. Kom dog selv at see. Det er ret trist at Deres Mand, som jeg hrer, endnu ikke kan komme til Krfter og Humeur. De selv har det jo bedre og Louise lever i Forlovelsens Solskin. Folk vide da nu langt bedre end jeg Besked om Forlovelsens lange Hemmelighed, der slet ikke kunde skjules for Hellebks Aarvaagenhed, hverken ved tt Lysthuus, eller Vandring For Hundenes Skyld;–I Forgaars kjrte jeg i Sporvogn med Conferrentsraad David, han talte til mig om Einar og sagde at han fra Lgen deroppe havde gode Efterretninger. Af Viggo har jeg fuldelig Forklaring hele Einars Befindende og seer i hans Sygdom ikke nogen Omslag i hans egentlige Personlighed, men kun at de Elementer, som altid have vret der have udviklet sig i een og anden Retning, en Deel udenfor det nskelige, saa at jeg antager at han maa komme sig. At Otto Scaveniw ved Veddelbene her uden for Kjbenhavn tog hele fem Prmier, ja, ved eget Ridt vandt Konge-Gevindsten, har De nok lst. Hans Moder er naturligviis meget glad over det; hun reiser imidlertid om faae Dage til Wildbad i Wrtemberg. Dr Meyer er hendes Lge. Med Anna Melchior er det ikke ganske godt, hun har jevnligt ahstmatisk Hoste, men Lgerne give det bedste Haab. Har De lst Lehmanns Bog? Jeg synes godt om det Indlg H. P. Holst har givet i Romantik og Historien Har De lst paa Bindet af Nyt Maanedskrift, Hauchs Erklring til Fordeel for Brandes: Nu jeg er dd etc. etc.–Lad mig snart hre fra Dem, et Brev med Solskin fra Hellebk nskes! Deres hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen: ] Frken Fibigers Dd, har vistnok stemt Dem veemodig! Axel Liebmann skal vre blevet forlovet med Frken Lehmann. Deres Mand, Louise, Blochs etc.–hjertelige Hilsener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost