Dato: 8. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed den 8 Juli 1872.

Kjre Fru Scavenius!

Deres Naade modtage min hjertelige Tak for Brevet De sendte mig den Dag De afreiste. Vil De ogsaa bringe Frken Bernard Tak for hendes venlige skrivelse; hun er altsaa nu oppe i Norge, men kommer tilbage i Hsten; jeg haaber da at hilse paa hende. Det forniede mig at hre, at igjen n af Deres Sns Heste blev den seirende ved Lbene i Hamborg. Robert Watt mldte det smukt i Dagens Nyheder. Nu er altsaa Deres Naade i Wildbad, hvor jeg ogsaa har vret og tilbragt smukke Dage og aftener med Etatsraad Collin, paa samme Tid min hie Velynder Hertugen af Weimar den Gang ogsaa var der, det er nu allerede mange Aar siden! At det har vret en Sorg for deres Naade at miste en kjr svigerinde, forstaar jeg, gid at Datteren, den elskvrdige unge Pige, var her tilbage i Hjemmet igjen. Sommeren er saa usdvanlig varm og smuk, jeg har ikke i flere aar oplevet en saadan. Endnu er jeg her paa Rolighed hvor de kjre Mennesker gjerne ville beholde mig. Igaar var her meget stort Selskab, en stor Mngde Svenske og Norske fra Nationalconomimdet. Vi savnede imidlertid Grev Holstein, der var hos Ministeren Krieger, som ogsaa netop paa samme Tid havde Middag. Melchiors Have og Spisestue var smykket med skandinaviske Flag og der blev udbragt flere Skaaler. Grev Sponeck udbragte hjertelig en Skaal for mig og den amerikanske Minister gav paa Engelsk en lignende for mig, Hilsen fra Amerika, tr jeg vel kalde den. I Dag er alle de svenske og norske Herrer som have vret hernede til Mde, det er nok srligt for at bringe Ligelighed i de tre landes Mntvsen, indbudte til Taffels paa Bernstorf. De kongelige Herskaber have besgt Udstillingen, Prindsesse Thyra var ikke med, men er i god Bedring. Storfyrstinde Federowna (Dagmar) vare der og Alle srdeles tilfredse. I disse Dage er det forresten nsten for varmt at opholde sig derude i Udstillings Bygningen. Fra Provindserne komme der en Deel Folk men ikke Mange fra Udlandet. Idag var jeg i Comit-Mde hos Suhrs, i Anledning af rsteds Monument, jeg hrte der at Suhr og Kone reise overmorgen op til Norge, Kammerherre Tillisch reiser til Amsterdam, Brygger Jacobsen, om jeg forstod det ret, vilde besge Grev Moltke paa Glorup, der er Moses Melchior i Besg, i det mindste for en Dag eller to, saa at det, som glder mig, maa vre bedre med Greven. Er Grevinden i Wildbad vil da Deres Naade bringe hende min hjertelige, rbdige Hilsen. Ogsaa Frken Lytzow vil De give en heel Bouquet af Hilsener fra mig. I Sndags stod i dansk illustreret Tidende en Skildring af Vddelbene ved Erimitagen, der var et ret godt Billed, der gav flere Portrt-Figurer, med Liighed. Jeg har skrevet et nyt Eventyr om Tandpine, som nok er ganske livligt fortalt. En ung Hr Recke fra Frederiksborg skal have indleveret et nyt Drama til det kongelige Theater og Stykket roses meget. Meget glad vil jeg blive ved at modtage Brev fra Deres Naade og hre om Deres Velbefindende og naar De tnker paa l August at komme til Basns, eller om det er Deres Bestemmelse at blive endnu lngere Tid ude. Fru Melchior, som veed at jeg skriver har paa lagt mig at bringe Deres Naade hendes hjerteligste Med Lgen Dr Mayer talte jeg iforgaars, han var meget lykkelig over en lille Sn hans Kone har bragt ham. Hun og Barnet befinde sig srdeles vel. Jeg sidder ved den aabne Altan og skriver dette, Sundet er som et blaat udspndt Klde, Sverrigs Kyst lfter sig, der ligge saa mange Seilere derude. Solen skinner med en Varme, som var man nede i Italien. Jeg troer ikke at jeg har fun-det det saa varmt siden jeg i Sommertiden var i Portugal. Det er vel ikke kjligere i Wildbad? Derhen naaer vel dette mit Brev, og jeg antager at man paa Posthuset der veed Deres Naades Opholdssted.

Hjerteligst og rbdigst

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus