Dato: 31. marts 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

105. Til E. Collin.

Paaskemorgen! [31. Marts 1839]

Kjre Ven!

Renzos Bryllup blev forkastet, En deland, som Heiberg selv erklret Oversttelsen for bedre end Originalen ogsaa forkastet, nu kommer Mulatten med samme Skjbne. Det er overladt til en Holsteins Dom at omstyrte min hele dramatiske, ja maaskee Fremtids Virken. Jeg kan ikke i Blade skrive, alle sige mit Arbeide, er noget fortrinligt og jeg bliver dog sndertraad af en Tyran!, men siges maa det! Er De min Ven, som jeg troer, da opfordrer jeg Dem til, blot at fortlle det Factiske, eller, som en Stemme i Publicum opfordre mig til at sige hvad jeg veed om Stykkets Skjbne. Det er ingen flyve Idee af mig, jeg har kjmpet nok med mig selv fr jeg her udtalte den for Dem. Mit Stykke maa spilles, eller jeg har spilt min Rolle ud! jeg kan og vil ikke lide denne Uretfrdighed. Mine Venner maa tage sig af mig eller opgive mig!

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter