Dato: 16. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed den 16 Juli 1872.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Uagtet jeg i dette ieblik har udtalt til Deres Naades Tjener min Beklagelse over at jeg ikke kan modtage den venlige Indbydelse i Dag, vil jeg dog her skriftligt give det samme. Igaar lovede jeg een af mine Venner i Kjbenhavn at jeg i Aften vilde blive hjemme paa Rolighed, for at modtage ham og en ung talentfuld Svensker300, som han gjerne vilde indfre hos Melchiors, de komme henimod syv og ere budne at blive her iaften. Jeg kan altsaa ikke tage til Byen, ikke nyde Godt af Deres Naades og Excellensens Velvillie mod mig. Jeg har skrevet to nye Eventyr: "Tante Tandpine"301 og "Eventyrbogen"302; begge glder jeg mig til at lse for Deres Naade naar jeg kommer hjem fra et kort Besg i Sverrig hvor hen jeg reiser een af de frste Dage303.

Vil Deres Naade bringe Excellensen og Brnene min hjerteligste Hilsen.

I Taknemlighed og rbdighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus