Dato: 20. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" 20 Juli 1872.

Kjre Fru Henriques!

Det var en stor Skuffelse for mig, i Tirsdags, ikke at see Dem! jeg havde ogsaa gldet mig til engang igjen at samles med Deres Mand og see Frken Sophie Price og Fru Grieg. Den ellers saa elskvrdige Frue kom ikke! Fru Melchior sagde mig at det var sikkert vi saae hele Familien. Jeg udsatte min Reise til Sverrig, nu er Veiret mindre godt, dog i nste Uge tnker jeg at flyve afsted. Paa Petershi indseer jeg at der i dette ieblik ikke er Huusrum, i hvor stort Hjerterum detr end er. Lad mig imidlertid vide, naar "Vrelset med den gode Seng" bliver ledig. Havde De vret her paa "Rolighed" i Sndags da havde De faaet at hre en srdeles deilig Sangstemme, Hr Dr Stolpe, hvis Sster har vret tidligere hos Dem paa Petershi, var her og gldede os ved sin friske, klangfulde Sang. De skulde ogsaa have faaet et Eventyr at hre: "Tante Tandpine", naar De har hrt det, er De stemt som havde De prvet den strkeste Tandpine og nu var fri, i den syvende Himmel. Jeg har endnu eet "Loppen og Professoren", samt en Historie: "Eventyrbogen"; erholder jeg endnu en Digtning, paa en to Ark i Strrelse, da kan jeg til Julen bringe Dem en ny Bog. Jeg begynder at blive flittig herude, jeg kommer i Ro efter Reiselivets Dning. Fra Hgg havde jeg forleden et hjerteligt Brev med mange Hilsener til Dem og Deres. Imorges havde Fru Melchior en lignende Skrivelse, saa varm og forniet. Jenny-Lind-Goldschmidt er magels god og elskvrdig imod ham. - Han er en LykkePeer! Naar De nu engang vil se mig paa en Uges tid, vil De da srge for at der leveres et Tordenveir saa storartet som det der forleden styrtede "Bruuns Mure"! Deres Dttre maa De hjerteligst hilse fra mig, de vare begge, som altid rigtigt rare og elskvrdige. Fernanda spillede med en Freidighed fra Bladet, som havde hun taget Timer hos den hellige Cecilie. Frken Harriett Salomonsen saae kjk og straalende ud, hun var rigtig ungdommelig leende og glad. - Vil De hilse hende, ligesom mine andre Venner og Veninder. Endnu kan jeg ikke glemme at vi ikke saae Fru Henriques i Tirsdags, lykkeligere var rigtignok Hedt-Mrk-Magnus. Marie tnker nok ikke paa mig meer, hendes Tanker ere i Siberien. Der hen reiser jeg ikke, min strste Reise bliver ind i Evigheden og derfra faaer De ikke Brev

fra Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost