Dato: 21. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, Sndag den 21 Juli 1872.

Kjre Fru Scavenius! Deres Naades inderligt kjrkomne Brev modtog jeg iaftes og skynder mig strax i Dag med at bringe min Tak og Brev=Gjenhilsen. Jeg er forundret ved at hre om den megen Regn der falder i "Wildbad", vi have her hjemme, paa tre Dage nr, altid det deiligste Veir, Solen skinner og oftest er Himlen uden en Sky; de tre kolde, urolige Dage havde vi for en Uge siden; vi fik et voldsomt Tordenveir om Aftenen ud paa Natten, det var et Regnskyl som et Skybrud, blandede med rtestore Hagl; Lynet slog ned i Bruuns nye Bygning ved Emiliekilde, klvede en Muur der er to Alen bred, nu trngte Regnskyllet paa og snart styrtede ud over Veien en Strkning paa to og tyve Alen af Muren, Vandet stod 6 Tommer over Jern-baneskinnerne ude ved Klampenborg; det er tropisk Veir i tropisk Sommer. I Dag er stor Kapseilads ved Bellevue som Kronprindsen overvrer. Imorgen Aften reiser Kongen over til Guldborgsund og besger Rosenrn-Lehn og tillige Landmands Forsamlingen. Hans Majestt ventes igjen hjem paa Torsdag-Morgen. Torsdag skulde her paa Rolighed have varet stor Middag, men da Grosserer Melchior gjerne vil have Grev Holstein=Holsteinborg med, (han flger med Kongen) er Middagen udsat til Fredag og derved igjen min lille Udflugt til Sverrig udsat til Lrdag. Her er en Mngde Svenske og Norske i Kjbenhavn for at besge Udstillingen. I Casino er Opera og Dands af Artister fra det kongelige Theater i Stockholm. Sporvognene jage overlssede gjennem Gaderne. Jeg bliver helst herude paa "Rolighed" og har vret flittig, det vil sige, jeg har vret heldig, faaet Ideer, som ere bragte paa Papiret, jeg har skrevet et Eventyr: "Eventyrbogen" og dernst to nye Eventyr: "Tante Tandpine", som er forfrdelig og dog ganske lystelig; saa ogaaa: "Loppen og Professoren", som synes srdeles at behage ved det gode Humeur hvor med den er fortalt. Fru Melchior takker Deres Naade for den venlige Hilsen og beder mig bringe en lignende, varmt og hjerteligt, igjen; her er en Deel Fremmede her ude, ny-ligt forlod os en Deel af Familien fra Hamborg, i Dag see vi Hol-lndere, ogaaa af Familien, den ldste af Snnerne, som har opholdt sig et Aarstid i Torquay for at lre godt Engelsk, kommer hjem om faae Dage. Med den svagelige Datter gaaer det kun smaat frem nu prver hun daglig at sidde i Luft=Klokken paa Vestervold. Jonna Stampes Moder Fru Drewsen, vedbliver at vre sengeliggende, det er nu paa fjerde Maaned. Vil Deres Naade bringe Frken Lutzow min venlige rbdige Hilsen! jeg vil nu ret nske Dem og hende smukt Veir den korte Tid de ere i Schweiz. Har Deres Naade ikke vret i Ragatz saa tag der hen; det er et hist romantisk Sted, der gaaer Jernbane derhen fra Zrich. Fra Hotellet kjrer man i en halv Time til den mgtige Hule hvor det varme Kildevld sprudler; jeg har ikke seet mere imponerende Vei, i det smaa, end denne. Meget glder jeg mig til at gjensee Deres Naade og haaber at den lille Badereise ret har styrket og oplivet dem; gid nu ogsaa Efteraaret, her hjemme, maa blive smukt, med klar Luft og broget Lv. Vil Deres Naade sende den kjre Otto en Hilsen fra mig. Af ganske Hjerte Deres taknemlige, hengivne

H.C.Andersen.

/p>

Tekst fra: H.C. Andersens Hus