Dato: 27. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" 27 Juli 1872.

Kjre Fru Henriques!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse, jeg modtog den i det jeg stod i Begreb med en Udflugt til Helsingr hvorfra jeg kom tilbage i Anledning af Middagen igaar; jeg havde haabet der at see Deres Mand, men det blev, desvrre, ikke Tilfldet. Her var meget livligt. Grosserer Moritz Melchior udbragte Skaaler for Excellensen Holstein, Ministrene Krieger og Klein. Jeg en Skaal for Etatsraad Tietchen. Holstein talte srdeles. smukt og hjerteligt for Familien Melchior. Det blev seent paa Aftenen fr de Alle toge bort. Festen var srdeles lykkedes. Men tilbage igjen til Deres venlige Skrivelse, af den forstod jeg at De og Deres vilde see mig som Gjest naar som helst; men jeg lste ogsaa at Fru Grieg endnu var hos Dem og da indseer jeg ikke at De har Plads til mig, derfor skriver jeg nu dette lille Brev og beder Dem snarest at lade mig vide naar jeg tr komme og blive en 5 a 6 Dage i det hieste. Nu er Veiret saa smukt og midt i August reiser jeg til Basns. Hils Deres Mand, Brn og alle fortrffelige Venner paa Petershi.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

E. S.

Paa Mandag tager Familien Melchior til Hellebk, jeg var der iforgaars og vil altsaa ikke med; stillede det sig nu saaledes at jeg ikke kom til Besvr paa Petershi, da begyndte jeg mit Besg Mandag, men indfinder mig ikke, uden jeg frst har hrt fra Dem.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 360-62)