Dato: 2. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Annie Dowglas
Sprog: dansk.

August [1872].

Efter at have tilbragt Foraaret og nogle Uger af Sommeren i Tyrol og Norditalien modtog jeg ved min Hjemkomst Deres smukke Bog picture poems for young folks; Deres venllge Opmrksomhed, den re endogsaa at De har tilegnet mig samme, viser hvor velstemt De er mod mig som Digter. Jeg er Dem af hele mit Hjerte taknemlig og nsker at De for Digtene selv maa erholde en Deel af den Glde De har forundt mig, og det vil De tilvisse, ved den Friskhed og det Sind der gaaer gjennem hvert lille Digt. - Jeg tillader mig her at vedlgge mit Portrt-Kort, for dog paa en Maade, synlig at aflgge et Taksigelse-Besg. - Dette mit Brev sender jeg til Deres Hr Boghandler, da jeg ikke veed Deres Bopl, han vil vist lade samme besrge til Dem. Nye Eventyr har jeg skrevet i denne Sommer, de ville snart flyve til det mgtige Amerika og hilse mine Venner der, mellem hvilke De nu indtager en betydende Plads.

Deres taknemlige hengivne

til den hdrede Forfatter af picture poems.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 275-76)