Dato: 26. april 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 April 1839.

Uagtet jeg er i den Tro, at De allerede er over S og salten Vande, ja maaskee indenfor vore Volde315 vil jeg dog sende Dem dette Epistel, der hvad Papiret angaaer skal sge at stikke Deres, vrigt nydelige Blomsterbrev.

De udtrykte Dem saa lidet bestemt, med Hensyn til Tiden De vilde vre i Kjbenhavn, saa at jeg intet klart Begreb har derom. Udstillingen holder op den frste Mai, dersom ikke Kongen skulde give en Forlngelse; De maa altsaa skynde Dem. Mullatten faaer De neppe at see, da det er imod min pecuniere Fordeel at Stykket kommer frem i Mai, da er der for tropisk i Theatret, desuden har vi et andet Trkplaster og mere, end eet gjr ikke godt; vi have nemlig Aladdin316 , som jeg istedet for Mulatten vil have den Glde at sende Dem Billet til. De skal see hvor fortrffeligt det er sat i Scene ! det hele sterland glider i Toner og Farver forbi Deres ine og rer. Tredie Acts Slutning er noget af det Smukkeste vor Scene har at fremvise, men med 3die Act nskede jeg at det Hele havde Ende, de to flgende Acter falde lidt mere matte. Medens De er her i Byen vil De faae Mulatten at hre, jeg skal gjerne lse Dem den, desuden vil jeg presentere Dem et nyt Hefte Eventyr317 , der indeholder: "Den flyvende Kuffert" , et ret lunefuldt Eventyr; Rosen Alfen , som jeg anseer selv for hist genial, og Paradisets Have , dette sidste skriver jeg endnu paa og troer at Beskrivelsen af Beeren-Eiland oppe i Polar?Havet er srdeles lykkedes mig. Vor Studentercomedie paa Hoftheatret gik forrige Lverdag og var det Sletteste Foreningen endnu har prsteret. Hertz havde nemlig skrevet en een Acts Folkecomedie318 , der havde sin Evighed alt ved frste Forestilling; nei, hvor det Menneske forstaaer at trkke ud, det er mrkvrdigt. Jesper Foersom er jo kommet fra det kongelige Theater og er blevet Kjbmand319 , siges der, i Slagelse. Med den lille Wulle Collin staaer jeg paa en spndt Fod, hun vil i den senere Tid gjre sig interesant ved at vise mig Kulde, siger altid "intet!" naar jeg kommer, hvorfor jeg har kastet min hele Kjrlighed over den yngre Sster: lille Mumme ! hvilket srdeles creperer Wulle ! Ingemanns ere komne her til Byen. I Hotellet hvor jeg boer320 begynder det nu at blive levende, Fremmede komme og forsvinde, Foraaret er alt draget ind i Byen. Siig til Deres kjre Moder, at hun maa smukt i Mai stte sig med Faderen paa et Dampskib og stile i flyvende Fart til Hovedstaden her er dog lidt livligere end i Odense. Deres Fader kan vist have godt af Seluft og naar han saa bliver lidt mere styrket, saa skal han nyde Stadens Glder. Hils dem kjrligt og smukt fra mig ! siig Tante Augusta at hun skriver mig til med Dem, det vil sige med Henriette Hanck ikke just med Faderen og Moderen, thi de komme jo lidt senere. Tak fordi De saa venligt erindrede min Fdselsdag; jeg sender Eline en Bouquet Helsener, som hun vil behage at uddele i Dalum. Fra Fru Lesse har jeg mange Hilsener, nu er hun igjen ret vel. Sidste Sndag gav Mad: Simonsen en Aften?Underholdning321 , jeg havde til den leveret 3 Nummere, som gjorte megen Lykke. Mad: Nielsen fremsagde: Rabbi-Mejer, et Digt der kommer i Portefeuillen paa Sndag. Phister fortalte Keiserens nye Klder, han gav det saa originalt, at Folk var frdige at ligge paa Gulvet. Hele den kongelige Loge var opfyldt og i en Latter, sagde man, som man aldrig havde seet det strkere. Min Epilog var til en Melodi af "den sorte Domino". Mad: Simonsen sang den saa sjlfuldt at Huset bugnede af Bifalds Klap, hun blev kaldt frem og maatte synge den igjen. Af ny Syngestykker medens De er her, vil De faae Bbu af Marschner322 og Sara af Lvenskjold323 . "Den sorte Domino" gives endnu en eller to Gange, det var at nske at De kom tidsnok, for deri at hre Mad: Simonsen324 ; ja saa skal De hre en Sangerinde, i det mindste noget ganske andet, end De fr har hrt. Hvorledes lever Frken Louise von Schleppegrell? Siig hende at mit nye Eventyr Rosen?Alfen bestemt er et Eventyr hun vil synes om, skjndt jeg forud hrer at hun siger "Uh, det er skrkkeligt!" Bring Thomsens en venlig Hilsen fra mig, jeg lser hans Avis i Studenterforeningen, Hempels faaer jeg derimod hos Collins. Hvad har ellers den stakkels Theodor gjort, siden De troer han i Theatret vilde sige, hvad De behagede at skrive; Theodor er just i hieste Grad elskvrdig mod Damer, og et smukt, elegant Menneske, frste Udgave fra Skaberens og Skrderens Haand. Jette Wulff er i denne Tid paa Nys, der flyver hun hvert ieblik ud, hendes Broder Christian er paa Vagtskibet ved Helsingr. Dette Epistel faaer jeg vel et mundtligt "God Dag !" for, dersom det kommer i Deres Hnder og De ikke, hvad jeg dog helst vil nske er over Sen. Nu lev vel !

Deres broderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus