Dato: 6. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro den 6 Aug: 1872.

Kjre Fru Scavenius! Frst iaftes modtog jeg Deres kjrkomne Brev, i det jeg vendte tilbage fra Klampenborg, hvor jeg hos Henriques har tilbragt en otte Dage. Jeg takker hjerteligt for Brevet og skriver strax igjen, men frygter at denne min Skrivelse ikke naaer Dem i Luzern og da maaskee aldrig kommer til Dem. Vi have begyndt at faae mindre varme Dage end i de tidligere Uger; det er regnfuldt Bygeveir og der ligger i Luften en Fornemmelse af September. Dog det kan endnu blive smukke Dage paa Basns og jeg glder mig til at komme der. Jeg under ret af Hjertet den kjre Otto, den store afvexlende, riigholdige Reise som venter ham. Gid at jeg var ung som han er det og havde det samme freidige Sind, den samme Livs Stilling. Jeg haaber dog at see ham fr han flyver afsted og at jeg lever og seer ham naar han i Foraaret vender tilbage, thi mere end et halvt Aar anvender han vel ikke paa denne Reise. Af Nyheder har jeg at fortlle at i Lrdags Eftermiddag bragte Kronprindsessen sin Gemal en lille Sn; hun og Barnet befinde sig vel, mlde Aviserne. Den ldste af Tuteins Snner har forlovet sig med Frken Gerstenberg, hendes Noder var en fedt Bartholin. - Brylluppet bliver nok med det frste. Det samme er nok ogsaa bestemt med Louise Collin og Viggo Drewsen. Forleden var jeg, i Hellebk, hvor jeg da ogsaa besgte Blochs; de boe smukt inde i Skoven hos Skovridderen) Bloch har malet derude et Par smukke Billeder; srligt omtales med stor Roes, "en ung Fiskerdreng". -Fru Drewsen vedbliver endnu, det er paa femte Maaned, at ligge tilsengs, det er smerteligt og langvarigt Leie. Fru Heiberg er med sin nst yngste Pleiedatter i Norge, de to andre Pleiedttre leve i Schweiz, satte i Pension hos en Prst i Nrheden af Lausanne. Gid nu at Deres Naade maa have Fornielse af Besget paa Rigi; jeg har hrt at det er en farlig Jernbane Fart derop, nu har Deres Naade nok prvet samme; jeg vil haabe at Alt er gaaet godt. - Fra Comtesse Nelly Moltke kan jeg bringe en Hilsen, jeg talte med hende i forgaars ude hos Etatsraad Tietchens i Klampenborg, hun stod ifrd med Familien at kjre til Kirke. Ogsaa Suhr og hans Familie saae jeg, de ere i disse Dage vendte hjem fra Besget i Norge. Fru Melchior takker Deres Naade for den venlige Hilsen De, i Deres Brev til mig, sendte hende. Hun har paalagt mig at jeg paa det varmeste bringer hendes Gjenhilsen. Her er meget selskabeligt paa "Rolighed", vi see nsten dagligt Fremmede. Jeg har begyndt paa et nyt Eventyr, "Portnglen", men jeg faaer det nok ikke ret paa Papiret fer jeg er i Ro paa det hjemlige Basns; bliver denne ny Historie, som jeg nsker den, da vil jeg ved Juletid kunde udsende et nyt lille Hefte, indeholdende, Tante Tandpine - Eventyrbogen - Loppen og Professoren - Portnglen. Vil De bringe Frken Lutzau min hjertelige Hilsen. Jeg er glad ved at hun reiser med Dem, det er dog saa hjemligt at De begge ere sammen. Hun flger jo med til Basns har jeg forstaaet af Deres Naades Skrivelse. Udstillingen her hjemme har strkt Besg; Jernbane og Sporvogne afstte mange Billetter. Iforgaars havde Melchiors den Glde at see igjen den ldste Sn Carl, der i et Aar har vret i Engeland; han seer godt ud og har et behageligt Vsen; han reiste bort som Dreng og er vendt hjem som et ungt smukt Menneske. Familien vil vist faae megen Glde af ham. Men Papiret slipper. Lev hjertelig vel. Deres Naades taknemlige, H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus