Dato: 7. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kjbenhavn den 7 Aug. 1872.

Kjre Fru Henriques!

Tak for de smukke Dage De og Deres Mand forundte mig paa det foryngede "Petershi", de deilige Musik-Timer jeg endnu har levende i re og Erindring. Veiret var ikke heldigt, dog i Dag have vi det vrre, det er som Efteraaret gav Gjesterolle og maaskee tnker at blive her for hele Saissonen! - Vil De, efter at have bragt Deres Mand og Brn min hjertelige Hilsen, ligesaa Frken Sophie Price og Jomfruen, bringe en lignende til Deres Yndling den lille Frken Brandes og hendes Ledsagerinde. Igaar var her paa "Rolighed", en tydsk Pianistinde Frken Marstrand, som nok ogsaa er anbefalet Dem. Hun gjorde et ladylike Indtryk paa mig, men jeg kjender ikke hendes Talent, jeg hrte hende ikke spille; hun talte meget erkjendende om Frken Brandes. Robert, som var her paa Rolighed i forgaars, paa Carls Fdselsdag, har vel bragt Dem min Hilsen og [sagt] at dette Brev vilde komme? Anna havde det ikke ganske godt igaar, men hun gaaer altid saa from og stille at man ikke ret veed om hendes Befindende, i Dag er det bedre. Det er Torsdag og da komme Gjester, men Veiret er saa slet at her ikke tr ventes Flere, saaledes kommer vel neppe Johanna Melchior. Carl og Emil spille smukt sammen og jeg synes at Carl srligt har vundet i Udtryk. Jeg har mange kjrlige Hilsener til Dem fra Deres Svigerinde, der naturligviis strax spurgte mig om De ikke tnkte paa, eller talte om, at aflgge et Besg paa "Rolighed". Jeg bliver her ind i nste Uge, da flyver jeg, om Gud vil, til Basns og vender ikke tilbage fr den iste September, naar Theatret aabnes. Vi begynde med "Maskeraden", seer jeg.

Brev tr jeg vel ikke vente fra Dem, men nok, at De venligt beholde i Tanke

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 363-65)