Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. maj 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 74.

De er borte fra os! er hos Mennesker De holder af og som har Dem kjr;944 ja nyd der de frste Foraars Straaler, see paa de smukke Crocus og de duftende Apricos Blomster. Bliv hvor De fler Dem hjemme; Hjemmet er dog det bedste, det har jeg aldrig kjendt, siden jeg var en lille Dreng; den Gang jeg gik med Trskoe og en Ret Kartofler var mig et Festmaaltid, da havde jeg et Hjem, nu er jeg Fremmed blandt de Fremmede. Tidt fler jeg det ret dybt og da er det jeg mindre taknemligt gjengjlder de velmeente Haandtryk. Jeg vil fortlle Dem noget om mig selv, det gjr jeg jo bedst siger man, nu vel, de Andre kjende os jo bedre end vi selv gjre det: jeg har skrevet et poetisk Eventyr, Paradisets Have,945 min Musa har sjunget for mig, saa levende, at jeg selv studsede over den Herlighed. Det er meer en tropisk Natur, det er den himmelske og man vil vel engang lgge Mrke dertil, naar jeg selv er gjemt og glemt. Imorges da jeg stod ved Vinduet, saae jeg Kocks Amme gaae forbi med den mindste af Drengene,946 da tnkte jeg paa Dem, at De dog vist gav en halv Dag af Glden paa Nys for at see, som jeg, det kjre lille Barn. Jeg fortller det for at hans venlige Ansigt kan tilsmile Dem medens jeg skriver disse Linnier. Paa Udstillingen947 er kommet en Deel Nyt: af fremmede Kunstnere maa jeg nvne Dem: Den hellige Katharina baaret af Englene (malet af Mcke). En Kriger, som spger med et Barn, det er Originalen til den bekjendte Copie. Et dende Barn af Weller i Rom. Deres Broder har ikke skrevet mig til, og da han ikke har sagt mig Lev vel, synes jeg dog han burde frst skrive, meget kan han jo neppe have at bestille;948 dog varer det mig alt for lnge fr hans Brev kommer, da skriver jeg. Siig til Baronessen at jeg havde tnkt paa at jeg vilde have skrevet hende et lille Epistel til; det skete nu ikke, og rligt talt, det var fordi der kom den sregne Flelse over mig, som denne, ellers fortrffelige Kone, beaander mig med, jeg frygtede for at blive misforstaaet. Det er forunderligt vi mdes, som om vi i en anden Sjleverden havde kjendt hinanden, ja vret hinanden meget men hun eller jeg, gjort den Anden noget ondt, som vi endnu ikke ret kunde glemme. Grib imidlertid Duften af denne Yttring og bring hende den. Tak for Deres lille, nydelige Sestykke,949 jeg seer tidt om Dagen paa det; er der noget i at De har ladet alle Pigerne derpaa vende mig Ryggen ja igrunden alle Figurene der, paa een Mand nr? Fra Ingeborg og Louise skal jeg hilse Dem. Det gaaer daarligt med Ingeborgs Hals,950 men hun har et velsignet Humeur. Frken Bremer951 har skrevet mig til fra Norge hvor hun hele Vinteren har vret hos en Veninde, Menister-Fruen, Grevinde Sommerhjelm i Tomb, to Mile fra Strmstad. Hun er saa fortjuset i mine Digte, Eventyrene og Kun en Spillemand, at hun frygter for Mulatten,952 som maa staae under disse, mener hun. Tommelise spiller paa Godset der en stor Rolle. Frken Brmer kaldes efter den og Grevinden hedder: Markmusen, Muldvarpen, den rike ock sindiga Mannen felas ikke heller, skriver hun. Hendes nyeste Roman953 kommer ud i Sommer. Den anden Digterinde Baronesse Knorring, 954 ) fortller hun, har skrevet hende til, for at gjre hende opmrksom paa en dansk Digter, som hedder Andersen. See det er jo Hyldethee! 955 ) men hvad hjlper Hyldethe naar man er - en Nar som snakker om sit Befindende. Jeg er srdeles glad og lykkelig.

Deres Fader er avanceret,956 jeg gratulere! store Behageligheder flge jo med, men lader Bestillingen sig nu ogsaa forene med hans Hang til det hyggelige Hjem, hans Lyst til at opelske Blomster, etc. Det har moret mig i disse Dage at drive Skindpels med mine Venner (nu kjender De jo fra Ingeborg dette Udtryk) jeg har nemlig skrevet over mig selv en Critik,957 skarp uden at vre overdreven, njagtig peget hen paa Feil jeg veed hos mig selv, som Digter, Feil ingen Andre endnu har gjort opmrksom paa. Jeg lste denne Critik op for Flere, sigende at den var af et Blad og De skulde have hrt en Erkjendelse, strng er den vel, men grundig! sagde man, det er en Mand, som med klogt Blik seer Dem i Sjlen, lg noget af det paa Hjertet! - rsted fandt den for haard, men klart og tnkende skrevet, Collins meente at der var en heel Deel i! - nu sagde jeg det var af mig selv og der blev en stor Forbauselse. Fru Lesse blev vred over den, meente det maatte vre et nederdrgtigt Menneske der havde skrevet den og at Publikum eller rettere Recensenten fortjente at jeg aldrig skrev mere.

Deres Sster skal jeg hilse Dem fra, hun bad mig sige at De med det aller frste skulde faae Brev fra hende. Det er igaar blevet afgjort at Mulatten spilles 2 Gange i denne Maaned958 og da frst i September. Kommer saa Baronessen herind og seer den? Non! Studenterforeningens Forestilling for de Vandlidte959 var slet i aller hieste Grad, Herts havde leveret en Folkecomedie der havde den Eiendommelighed at den ved frste Forestilling havde sin Evighed! nei hvor den var lang og kjedelig; Walts960 giver en Sommerforestilling i Juni hvor man faaer det gamle: Kjrlighed paa Nicolaitaarn. - Nu Lev vel hels Baronen og Baronessen, Holger, Henrik, Janina961 og il picolo,962 samt Frken Schwartsen, Bech963 og Petersen.964 (Har jeg nu glemt Nogen?) tnk lidt venligt paa mig

Den poetiske Broder! Kjbenhavn den lste Mai 1839.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter