Dato: 24. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr, den 24 August 1872

Kjre Fru Henriques!

Det var en rigtig smuk og livlig Middag, "begunstiget af det skjnneste Veir!" De og Deres Mand forundte mig i Mandags. Hvor var den lille Frken Salomonsen elskvrdig og smuk, man fornam den unge Brud, som man fornemmer den friske Rosenknop bag det fine Slr, hun rbede sig stadigt, men det kldte hende godt. Nu er Forlovelsen da offentlig, jeg fik iaftes Kort med hendes og Hr Brandes Navn. Strax tnkte jeg paa at skrive hende til eller ham, men de ere mig dog ikke bekjendte nok, saa at jeg heller vil vente til jeg nu i de frste Dage af September igjen kan komme til Byen og da der hilse paa dem. De lykkelige Mennesker! begge unge, hun nydelig og med Formue, han med Aandens store Rigdom! hvilket Foraar i Hjertet hos dem begge to, nu i dette Efteraar! vil De bringe dem begge min inderlige Lyknskning; ogsaa Deres Sster vil De sige at jeg glder mig ved hendes og hendes Brns Lykke. Hvem mon nu det nste unge Par bliver i Familien?

Samtidig med Forlovelseskortet fra Frken Salomonsen og Hr. Brandes fik jeg igaar endnu et Lignende, nemligt fra G. G. Stage Doetor med: og Marie Stage fdt Sauerlander. Hvem er den unge Dame, hende kj ender jeg ikke, men ham har jeg kjendt fra lille Dreng, han er et elskvrdigt, flinkt Menneske.

Da jeg i Mandagsaftes seent, kom til "Rolighed", fandt jeg Telegram fra Fru Scavenius at hendes Vogn nste Formiddag ventede mig i Korsr, naar jeg kom med Nitoget; jeg maatte da ihast pakke ind, sov urolig, og var tidligt oppe nste Dag. Klokken tre om Eftermiddagen naaede jeg Basns, men traf Fru Scavenius meget forstemt, da hendes lille Datterdatter, et Barn paa 6 Uger, var dd. Jeg lever meget stille herude og bliver her til den frste eller anden September, fltter da ind i Nyhavn; Theatrene aabnes, i Casino skal nok "Hyldemoer" igjen paa Scenen, det lader ikke som Berner tnker paa at bringe Noget af mig paa den danske Scene; ganske Ret er det ikke og i det mindste et Penge-Tab for mig. Hils Deres Mand, alle Brnene, ligesom ogsaa Jomfruen og alle Folkene. Bliv ved at vre frisk og glad og bevar i god Erindring Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 366-68)