Dato: 24. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør, den 24 August 1872

Kjære Fru Henriques!

Det var en rigtig smuk og livlig Middag, "begunstiget af det skjønneste Veir!" De og Deres Mand forundte mig i Mandags. Hvor var den lille Frøken Salomonsen elskværdig og smuk, man fornam den unge Brud, som man fornemmer den friske Rosenknop bag det fine Slør, hun røbede sig stadigt, men det klædte hende godt. Nu er Forlovelsen da offentlig, jeg fik iaftes Kort med hendes og Hr Brandes Navn. Strax tænkte jeg paa at skrive hende til eller ham, men de ere mig dog ikke bekjendte nok, saa at jeg heller vil vente til jeg nu i de første Dage af September igjen kan komme til Byen og da der hilse paa dem. De lykkelige Mennesker! begge unge, hun nydelig og med Formue, han med Aandens store Rigdom! hvilket Foraar i Hjertet hos dem begge to, nu i dette Efteraar! vil De bringe dem begge min inderlige Lykønskning; ogsaa Deres Søster vil De sige at jeg glæder mig ved hendes og hendes Børns Lykke. Hvem mon nu det næste unge Par bliver i Familien?

Samtidig med Forlovelseskortet fra Frøken Salomonsen og Hr. Brandes fik jeg igaar endnu et Lignende, nemligt fra G. G. Stage Doetor med: og Marie Stage født Sauerlander. Hvem er den unge Dame, hende kj ender jeg ikke, men ham har jeg kjendt fra lille Dreng, han er et elskværdigt, flinkt Menneske.

Da jeg i Mandagsaftes seent, kom til "Rolighed", fandt jeg Telegram fra Fru Scavenius at hendes Vogn næste Formiddag ventede mig i Korsør, naar jeg kom med Nitoget; jeg maatte da ihast pakke ind, sov urolig, og var tidligt oppe næste Dag. Klokken tre om Eftermiddagen naaede jeg Basnæs, men traf Fru Scavenius meget forstemt, da hendes lille Datterdatter, et Barn paa 6 Uger, var død. Jeg lever meget stille herude og bliver her til den første eller anden September, fløtter da ind i Nyhavn; Theatrene aabnes, i Casino skal nok "Hyldemoer" igjen paa Scenen, det lader ikke som Berner tænker paa at bringe Noget af mig paa den danske Scene; ganske Ret er det ikke og i det mindste et Penge-Tab for mig. Hils Deres Mand, alle Børnene, ligesom ogsaa Jomfruen og alle Folkene. Bliv ved at være frisk og glad og bevar i god Erindring Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 366-68)