Dato: 8. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Fedder Carstens
Sprog: dansk.

[kladde til: Brev]

Kjbenhavn den 8 Sept 1872

Kjre, gamle Ven og Lrer!

[overstr: Det er blevet sagt mig at] Det er Deres Guldbryllupsfest den 12 September; gjerne havde jeg den Dag besgt Dem, men det stiler sig ikke saaledes at jeg personligt kan komme og trykke Deres Haand. Min hjertelige Lyknskning maa dette Brev bringe Dem, ligesom ogsaa til samme Tid, haaber jeg, et lille [overstr: Erindring] Minde vil indtrffe [hvor jeg paa en tydelig Maade dog er med i Deres Stue] og som jeg beder om maa faae Plads i Deres Stue naar Vennerne samles om Dem.

Det er nu henved 60 Aar siden jeg saae Dem, men [overstr: klart] levende husker jeg endnu Alt fra Barndoms-/fra Barndomstiden, Deres Hjem, Skolebygningen, for mig den Gang saa udstrakt stor, de gamle Kastanietrer uden for tt ved Byens Port ind til Munkemlle; men isr husker jeg min Lrer Hr. Carstens, den Gang en ung kraftig Mand, jeg husker de hvide Tnder der kom frem ved Smilet, de milde ine De saae paa mig med, i det De holdt mig ved Haanden, for at jeg ikke skulde lbes overende af de store Drenge. Hvor klart i Tanken og dog saa lnge siden! at vi i al den lange Tid aldrig mdtes! Tidt har jeg [overstr: i de samme Aar tnkt paa] tnkt, jeg maa dog engang over til Thorseng og hilse paa min gamle Lrer! ja nste Aar sagde jeg altid til mig selv, og satte det igjen ud, forvisset om at have en Evighed foran os, men Evigheden er ikke her paa Jorden, / jeg er selv blevet en Mand hit oppe i Aarene, [overstr: veed ikke om] jeg maa skynde mig lidt og om Gud vil, haaber jeg i Aaret som kommer at trde ind i Stuen hos Guldbryllupsparret som paa Deres Festdag iaar ogsaa vil venlig have i Tanke

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 353-55)