Dato: 26. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 Sept 1872. (Nyhavn N 18).

Kjre Fru Scavenius!

Det er allerede en lang Tid, siden jeg skrev sidst, og endnu har jeg ikke hrt fra Deres Naade. De var lidende da jeg forlod Basns; jeg veed slet ikke hvorledes De nu har det, veed ikke om den kjre Otto har begyndt sin Reise til Udlandet og hvor-ledes han har lagt Reiseplanen. Giv mig dog endeligt et Par Ord og er Deres Naade ikke saa vel at De skriver, da beder jeg Frken Lutzow om at forunde mig et Par Ord. Siden jeg kom hjem har jeg ikke ret flt mig vel, mit Humeur har ikke vret ved det gamle. Melchiors fik mig derfor igjen ud paa "Rolighed" hvorfra jeg frst er kommet ind igjen i forgaars, Veiret er kommet i sit kolde fugtige Hjrne, den hele Stemning deraf og af mit eget Sind, har jeg imidlertid lagt ned i en ny Historie: "Hvad gamle Johanne fortalte"; de som have hrt den sige at den er den meest poetiske af de Historier og Eventyr jeg har skrevet i Sommer og som Deres Naade har hrt. - Fru Melchior har paalagt mig at sende hendes venlige Hilsen til Dem, naar jeg skrev; hendes Mand er for otte Dage siden reist til Lausanne for der at stte den ldste af Snnerne i Pension. Den syge Datter med sin Sster Louise, reise paa Lrdag til Torquay i Engeland, de vil gaae med Dampskib fra Kjbenhavn til London, jeg frygter for at det bliver en mindre behagelig Reise paa denne Aarstid, nu Veiret er saa vexlende. - Jeg har det ganske hyggeligt i mine smaa Stuer her i Nyhavn, men maa nok snart lgge i Kakkelovnen, da her er meget koldt. -I Theatret har jeg endnu ikke vret nogen heel Aften, der er stadigt fuldt og meget varmt. Igaar saae jeg i Casino Hyldemoer, der er sat smukt i Scene, men bliver daarligt spillet. Vil Deres Naade bringe mine hjertelige, rbdige Hilsener til Deres Brn paa Borreby,saa ogsaa til Frken Lutzow og Frken Bernard.

Deres taknemlig hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus