Dato: 5. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 October 1872 [dvs. 5. Okt.]

Kjre Fru Scavenius!

Det var mig en stor Glde imorges at modtage Brev fra Deres Naade, hre om den kjre Ottos Reise og vide at De selv har det bedre end da jeg forlod Basns. Jeg skriver strax da jeg veed at det imorgen er Deres Naades Fdselsdag, og at altsaa denne min Skrivelse kan bringe min hjertelige Lyknskning; give Gud at det nye Livsaar som opruller maa bringe Dem Sundhed og Glde, Gud velsigne Dem i Deres Brns Lykke, det er vist det bedste nske jeg kan udtale for Dem. Min hjertelige Hilsen vil De bringe Familien paa Borreby, ligesom paa Basns Hilsener til Frknerne Lutzou og Bernard. Jeg er nu inde i Byen og har begyndt at lgge i Kakkelovnen, men smukke Blomster prange i min forreste Stue. Den kjre Fru Melchior srger altid venligt for mit Blomster-bord. Igaar fik jeg Brev fra Lieutenant Serre, han mldte mig, at hane Moder havde testamenteret mig Thorvaldsens Portrt, det er saare venligt at hun ved sin Tanke om Bortgang fra denne Verden har villet forunde mig et synligt Minde om sig. Billedet, dersom det er et jeg har seet paa Maxen, er forresten ikke ligt, man har langt bedre. I nste Uge komme mine nye Eventyr og Historier i Trykken, saa snart de udkomme tillader jeg mig at sende Deres Naade et Exemplar og saa faaer jeg at hre hvorledes den nyeste Fortlling! "Hvad gamle Johanne fortalte," har tiltalt. Naar Deres Naade skriver til den kjre Otto, hils ham da hjerteligt fra Deres taknemligt hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus