Dato: 22. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Volkmar Busch
Sprog: dansk.

Histrede

De har tilsendt mig et Musikstykke. Jeg takker Dem for denne Venlighed. Deres [overstr: Forlangende] nske om at erholde af mig forskjellige Anbefalings Skrivelser til Udlandet, stter mig i Forlegenhed, da jeg jo gjerne vil vre Dem og enhver til Tjeneste hvor jeg kan det, Ofte bliver jeg af Landsmnd anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet til mine allernrmeste Bekjendter.

De fleste af mine ldre Venner i Udlandet ere dde og de nye jeg har mdt, er jeg i min Alder, dog fremmet for. I Haab om at de venlig optager min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Hiagtelse Deres rbdige

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan, 338)

Kjbenhavn den 22 October 1872

Histrede

De har tilsendt mig et Musikstykke; jeg takker Dem for denne Venlighed.

Gjerne vil jeg vre Dem og enhver til Tjeneste, naar jeg kan, men i det De nsker forskejlige Anbefalings Breve til mine Venner i Udlandet, maa jeg aabent, og i al Hjertelighed sige at jeg oftere er blevet anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet disse til mine allernrmeste Bekjendter altsaa kan jeg ikke

I Haab om at De optager venligt min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Hiagtelse Deres rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 340)

Kjbenhavn den 22 October 1872

Histrede

De har tilsendt mig et Musikstykke jeg takker Dem for denne Venlighed.

Gjerne vil jeg vre Dem og enhver til Tjeneste naar jeg kan, men idet De nsker forskjellige Anbefalings Breve til mine Venner i Udlandet, maa jeg aabent og i al Hjertelighed sige, at jeg oftere er blevet anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet til mine allernrmeste Bekjendter, altsaa kan jeg ikke her give til en Mand, om end nok saa brav og hdret, men for mig saa godt som fremmed.

I Haab om at de optager venligt min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Hiagtelse Deres rbdige

H. C. Andersen

Til Komponisten Hr. M. V. Busch

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 342)