Dato: 22. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Volkmar Busch
Sprog: dansk.

Høistærede

De har tilsendt mig et Musikstykke. Jeg takker Dem for denne Venlighed. Deres [overstr: Forlangende] Ønske om at erholde af mig forskjellige Anbefalings Skrivelser til Udlandet, sætter mig i Forlegenhed, da jeg jo gjerne vil være Dem og enhver til Tjeneste hvor jeg kan det, Ofte bliver jeg af Landsmænd anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet til mine allernærmeste Bekjendter.

De fleste af mine ældre Venner i Udlandet ere døde og de nye jeg har mødt, er jeg i min Alder, dog fremmet for. I Haab om at de venlig optager min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Høiagtelse Deres ærbødige

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan, 338)

Kjøbenhavn den 22 October 1872

Høistærede

De har tilsendt mig et Musikstykke; jeg takker Dem for denne Venlighed.

Gjerne vil jeg være Dem og enhver til Tjeneste, naar jeg kan, men i det De ønsker forskejlige Anbefalings Breve til mine Venner i Udlandet, maa jeg aabent, og i al Hjertelighed sige at jeg oftere er blevet anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet disse til mine allernærmeste Bekjendter altsaa kan jeg ikke

I Haab om at De optager venligt min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Høiagtelse Deres ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 340)

Kjøbenhavn den 22 October 1872

Høistærede

De har tilsendt mig et Musikstykke jeg takker Dem for denne Venlighed.

Gjerne vil jeg være Dem og enhver til Tjeneste naar jeg kan, men idet De ønsker forskjellige Anbefalings Breve til mine Venner i Udlandet, maa jeg aabent og i al Hjertelighed sige, at jeg oftere er blevet anmodet om lignende Skrivelser, men jeg har kun givet til mine allernærmeste Bekjendter, altsaa kan jeg ikke her give til en Mand, om end nok saa brav og hædret, men for mig saa godt som fremmed.

I Haab om at de optager venligt min aabne Udtalelse, forbliver jeg med Høiagtelse Deres ærbødige

H. C. Andersen

Til Komponisten Hr. M. V. Busch

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 342)