Dato: 30. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: August Westrup
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 October 1872

Histrede!

Tak for de tilsendte Nummere af Ugeblad for Brn!

Nu er jeg igjen i Byen og sender Dem hermed et lille Digt, som maaskee kan have Plads i Ugebladet. Vil De sende mig en Korrektur.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr August Westrup

Tekst fra: H.C. Andersens Hus