Dato: 2. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2den November 1872.

Kjre Fru Melchior! De vil vre saa venlig at see mig imorgen Sndag, men som jeg sagde Christian, jeg kan desvrre ikke tage imod Indbydelsen. Jeg skal spise hos Collins med de Nygifte. Allerede i Torsdags morges fik jeg Brev fra Fru Collin at da jeg svigtede at komme der i Mandags maatte jeg love at komme der Sndag, den eneste Dag i Ugen Louise og Viggo Drevsen kunne komme der. Jeg har lovet det og sendt Undskyldning til Henriques.

Jeg har det ikke godt, Natten var urolig og febril; imorges sendte jeg bud efter Collin, min Lge, han sagde det var en strk Forkjlelse der har slaaet sig paa Underlivet. Igaar nd jeg kun et Stykke Fisk og lidt Rdvin, i Dag er det aldeles ikke bedre: Smerterne vrre end igaar. Jeg har imidlertid faaet Lov at gaae hen til Henriques, hvor man vil give mig Vandrisengrd og Fisk, men jeg skal vre tidligt hjemme og holde mig inde imorgen om det ikke bliver bedre. Jeg vil imidlertid haabe at jeg bliver Menneske til at kunne gaae til Collins. De skal hre fra mig om jeg kommer paa Mandag til Rolighed. Jeg fler mig trt og forstemt, det er underligt at mrke hvorledes med Aarene, Legemet tager af. Nu stunder snart Aaret til Hvile! altid glder jeg mig, paa den Tid til Foraaret til Reiselivet, nu har jeg ingen Lyst eller Tanke derom.

I Dag er det Dr Collins Fdselsdag og ligesaa hans Broders Etatsraadens. De have begge vret hos mig og fandt mit Hjem hyggeligt, i Dag har jeg det ogsaa varmt i Stuen, igaar frs jeg som ved Vintertid. Frken Pfeil og Sangeren Hansen havde Bryllup igaar og bor verst oppe i Anckers Gaard ved Kanalen. Hils paa det hjerteligste Deres Mand, Svigersn, Brn og Brnebrn, Jomfruen, ikke at forglemme.

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad