Dato: 9. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 9 Nov: 1872.

Kjre Fru Henriques!

I mange Dage har jeg ikke seet Dem eller Nogen af Deres; endnu imorgen kommer jeg heller ikke til Byen, da jeg ikke ret kan komme mig og har der til strke Smerter om Livet. Professor Collin har flittigt seet til mig, Jonas Collin og Etatsraad Collin have ogsaa vret herude og hos Melchiors bliver jeg jo baade pleiet og passet, men det er fortvivlende saaledes at vre lidende. Jeg vilde gjerne iaften, eller dog imorgen have seet "Meer end Perler og Guld" i Stykkets nye Indstudering og Udstyrelse, men det bliver der ikke Noget af. Kommer jeg imidlertid til Byen paa Tirsdag for at hre Kalanus og at blive i min gamle Bopl, maa jeg da, istedetfor imorgen og forrige Sndag, hvor vi heller ikke samledes, spise hos Dem? Det er jo Klokken fem? Hrer jeg fra Dem? Idag er her smukt Solskin herude, maaskee bliver det ogsaa Tilfldet imorgen; De skulde komme og see hvorledes Kaalen groer. Det var et smukt poetisk Digt forleden i "Fdrelandet", De husker det? Ibsens Indlg i den Bjrnsonske Bevgelse. Hvorledes have Dttre og Snner det? Hvor hit er nu det ny Theater groet op? Seer De William Bloch eller Hedt eller Magnus, da hils dem venligt fra mig. Om 8 a 10 Dage komme de "nye Eventyr og Historier", maaskee blive de mine sidste, skulde jeg virkelig slutte med "Tante Tandpine". Den hrer til min Ungdoms frste Fornmmelser. Hvor det er underligt at blive gammel Mand i Krop og Grene og dog vre puur ung endnu! Hils paa det hjerteligste Deres Mand.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 373-75)