Dato: 10. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophus Bauditz
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro den 10 Nov 1872

Kjre Hr Bauditz!

Endnu er jeg herude paa "Rolighed", og det er ikke stort bedre med mit Befindende, end da jeg forleden Dag skrev Dem til. - De nye Historier ville, rimeligviis udkomme hos Hr Boghandler Reitzel Mandag 18de, ogsaa derfor er det bedst at jeg lser dem i Foreningen Lrdagen forud. I Haab om at mine Krfter slaae til, vil jeg altsaa blive ved denne opgivne Dag og De kan imorgen opslaae i Foreningen at jeg Lrdagen den 16, Klokken 8 prc: lser nogle af de nye Eventyr og / Historier.

Jeg glder mig til at samles med mine unge Venner i Studenterforeningen.

Med Hiagtelse

rbdigst

H.C. Andersen

/

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (LP 377, billed 7036-37)