Dato: 17. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 November 1872

Kjre Hr Andersen!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige store Deeltagelse for mine dramatiske Arbeider paa Casino og nu i denne Tid srligt for den megen Omhue De har viist for Meer end Perler og Guld; vil De paa de varmeste takke enhver af Personalet for deres Medvirken. De vil forstaae at det har vret og er mig bitterligt tungt at jeg endnu ikke har kunnet vre der ude; da jeg er mere syg end jeg tidligere har vret det; jeg har i denne Uge ikke / vret og Lgen ikke tilladt, at jeg kjrte der hen. Jeg frygter nu at Stykket maa henlgges, at jeg ikke faaer det at see, men da jeg nu hrer at det imorgen gives 100 Gang, har jeg stor Trang og Lyst at komme der og bad derfor i Aftes min unge Ven William Bloch at flge mig. Imorges da Lgen, Professor Hornemann, var hos mig, var han saa deeltagende og venlig at sige, at han vilde gae med mig det vilde jo vre en Beroligelse. Er det altsaa mueligt, da kommer jeg i morgen men maa bede Dem om at sikkre mig hos Billetslgerne to Pladser paa Gulvet, hvoraf / idetmindste den ene maa vre ner ved mig. Dernst nsker jeg to Pladser for to ldre og een, for et Barn, men det er det samme hvor som helst i Huset naar det kun ere gode Pladser, alle "halvfemte" beder jeg om at faae til forhiet Priis og at de imorgen mandag maa kunde afhentes i Casino paa Kontoret. Er De ikke saa venlig og god kjre rede Ven, at opfylde disse nsker og dernst tilgive om dette Brev er lst og let henskrevet men det kommer paa Papiret under Mathed og Hovedpine

Deres srdeles hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (ogs lig med microfilmscan 78, 129-31)