Dato: 24. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Nov: 1872

Kjre Ven!

Natten har vret saa lang og smertefuld, Klokken blev halv fem fr jeg faldt isvn og nu frst et Par Timer efter, da jeg er oppe fler jeg mig mindre lidende. I dette ieblik lste jeg i "Dagens Nyheder" den hjertefulde, inderlig velmeente Anmldelse af min lille Bog; det kjrlige Sind, den Lyst til at glde mig, som lyser ud af hver Stning fik mig, i min blde Stemning, i Taarer. Jeg kan og maa tro at De har skrevet den, ingen Anden vilde vre saa mild og god mod mig, og jeg vil saa gjerne tro at det Hele ikke, er kun et velvilligt, kjrligt Hjertes Udtalelse for mig. Har De ikke skrevet den, da bring Vedkommende min kjrlige Tak! Gid ligesaa mild en Dom, tilnrmelsesviis, thi ganske skeer det ikke, maa naae til mig fra de andre Dommere og Meddelere, Venner og Ligegyldige.

Forund mig et Par Exemplarer af Dags Nummeret. Hils min kjre gode Edgar Collin og Vennerne i Deres Omgivelse, men glem heller ikke at hilse Deres Sstre, de komme mig altid saa venligt imde.

Deres inderligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr. Robert Watt

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Kjbenhavn 24 Nov: 1872

Kjre Ven!

Natten har vret saa lang og smertefuld, Klokken blev halv fem fr jeg faldt isvn og nu frst et Par Timer efter, da jeg er oppe fler jeg mig mindre lidende. I dette ieblik lste jeg i "Dagens Nyheder" den hjertefulde, inderlig velmeente Anmldelse af min lille Bog; det kjrlige Sind, den Lyst til at glde mig, som lyser ud af hver Stning fik mig, i min blde Stemning, i Taarer. Jeg kan og maa tro at De har skrevet den, ingen Anden vilde vre saa mild og god mod mig, og jeg vil saa / gjerne tro at det Hele ikke, er kun et velvilligt, kjrligt Hjertes Udtalelse for mig. Har De ikke skrevet den, da bring Vedkommende min kjrlige Tak! Gid ligesaa mild en Dom, tilnrmelsesviis, thi ganske skeer det ikke, maa naae til mig fra de andre Dommere og Meddelere, Venner og Ligegyldige.

Forund mig et Par Exemplarer af Dags Nummeret. Hils min kjre gode Edgar Collin og Vennerne i Deres Omgivelse, men glem heller ikke at hilse Deres Sstre, de komme mig altid saa venligt imde.

Deres inderligt hengivne H. C. Andersen

Til Hr. Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 143-44)