Dato: 25. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

H.C.Andersen til Fru Henriette Sophie B.E.Scavenius, født Moltke.

Kjøbenhavn den 25 Nov 1872

Kjære Fru Scavenius! Deres Naade har været syg, veed jeg, men er nu Gud skee Lov bedre; jeg har været lidende siden jeg forlod Basnæs, det er et galdeagtigt Mave=Onde, som dog nu er i stor Aftagende, men mine Been noget hovne og jeg kan ikke gaae ud. Dr. Collin og Professor Hornemann besøge mig dagligt. Jeg har imorges begyndt paa en Carlsbader Cour; nu gaaer det vel frem til det Bedre. Her kommer min lille Bog, gid den tiltale Deres Naade! gid jeg maa høre godt fra Dem og Vennerne omkring dem, ligesom om den kjære Otto! Alle sender jeg hjertelige Hilsener. Deres Naades taknemlig hengivne [Underskriften er bortklippet.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus