Dato: 26. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Thomas Lange
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 Nov 1872

Kjre Ven!

Tak, fordi jeg er saa venlig i Deres Tanke! Tak for Bogen De sendte mig, jeg begyndte paa den og glder mig meget til at kjende den, men jeg kan for ieblikket ikke lse, ikke skrive Brev, min Lge veed ikke at jeg her overtrder hans Bud, / men jeg har ikke Ro fr jeg faaer sagt Dem hvor glad jeg er ved Deres Deeltagelse og Deres Bog hvis Begyndelse, jeg kjender kun den, ret tiltaler mig. Jeg sender her de fire Smaahistorier jeg skrev i Sommer; synes De om disse, da gld mig med et Par Ord. Dr. Hornemann siger det vil gaae langsom med at jeg kommer til/Krfter. Forstaae i al Venlighed Ordene som de her falde paa Papiret og hils Deres Kone og Svigerinder.

Hjerteligst H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus