Dato: 1. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Den 1ste December 1872.

Deres Naade!

Gud glæde og velsigne Dem for Deres mageløse Godhed og Deeltagelse for mig. Hendes Majestæts Skrivelse saa inderlig, naadig er et fattigt Ord, har rørt mig til Taarer, men jeg kan ikke i Dag, maaskee ikke flere Dage nedskrive min Tak. Hendes Brev har jeg læst og atter læst, nu seer og forstaaer jeg at hun har modtaget min Bog, i første Øieblik var jeg for overvældet til at gribe hvert givet Ord. Derfor skriver jeg disse ubehjælpelige Ord. Vær velsignet og takket!, siig Dronningen, og i den Stiil Sligt kan siges, at jeg uendeligt længes efter at see "det Familie Hjem, de velsignede Mennesker, Vorherre stillede saa høit".

Bring Deres kjærlige, herlige Mand Tak og Hilsen for Besøget i Dag.

Deres Naades taknemlige hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus