Dato: 31. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn 31 December 1872.

Deres Naade

vil her venligt modtage de seneste Eventyr og Historier, som længe have ligget hen paa mit Bord, men i min Sygdom og Ubehjelpelighed ere blevne der. Her følger tillige det lille Hefte som kom tidligst paa Aaret307 og var bestemt for Hendes Majestæt Dronningen. Hun var da i Grækenland og der har senere ikke viist sig Leilighed for mig til at overrække Bogen, vil nu Deres Naade, med sædvanlig Godhed for mig, udføre dette Hverv i det Aaret slutter. Jeg har tillige skrevet et Brev til Hendes Majestæt; Deres Naade læser det nok igjennem og er det i Stiil og Form saaledes som det er skrevet i Taknemlighed og Hjertelag, da vil De, kjære velsignede Grevinde, lade det følge med Bogen.

Vær velsignet og takket for det gamle Aar! bring Excellensen og hele Børnekredsen min inderlige, dybtfølte Hilsen.

Deres Naades taknemlige

H. C. Andersen.

Til

Fru Grevinde Holstein Holsteinborg.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn 31 Dec. 1872.

Deres Naade

modtager vistnok i dette Øieblik, ved Fru Melchior, Bog og Brev til Hendes Majestæt Dronningen, jeg afleverede samme i en saadan Hast, at jeg nu ikke ret veed om jeg bad Deres Naade være saa venlig og god at læse Brevet først, og at kun det er lagt i Konvoluten.

Deres taknemlige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus