Dato: 31. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn 31 December 1872.

Deres Naade

vil her venligt modtage de seneste Eventyr og Historier, som lnge have ligget hen paa mit Bord, men i min Sygdom og Ubehjelpelighed ere blevne der. Her flger tillige det lille Hefte som kom tidligst paa Aaret307 og var bestemt for Hendes Majestt Dronningen. Hun var da i Grkenland og der har senere ikke viist sig Leilighed for mig til at overrkke Bogen, vil nu Deres Naade, med sdvanlig Godhed for mig, udfre dette Hverv i det Aaret slutter. Jeg har tillige skrevet et Brev til Hendes Majestt; Deres Naade lser det nok igjennem og er det i Stiil og Form saaledes som det er skrevet i Taknemlighed og Hjertelag, da vil De, kjre velsignede Grevinde, lade det flge med Bogen.

Vr velsignet og takket for det gamle Aar! bring Excellensen og hele Brnekredsen min inderlige, dybtflte Hilsen.

Deres Naades taknemlige

H. C. Andersen.

Til

Fru Grevinde Holstein Holsteinborg.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn 31 Dec. 1872.

Deres Naade

modtager vistnok i dette ieblik, ved Fru Melchior, Bog og Brev til Hendes Majestt Dronningen, jeg afleverede samme i en saadan Hast, at jeg nu ikke ret veed om jeg bad Deres Naade vre saa venlig og god at lse Brevet frst, og at kun det er lagt i Konvoluten.

Deres taknemlige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus