Dato: 1. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Jan: 1873.

Kjære Fru Henriques!

Dem, Deres Mand og hele Omgivelse min inderligste Tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker i det nye. Jeg sidder her hjemme inden fire Vægge, forkjølet til Marv og Been. Det er de to kolde Dage som nu igjen har sat mig tilbage, jeg kan neppe tale af Hæshed og for Smerte i Lemmerne. I Dag skulde jeg have været hos Melchiors, men jeg opgav strax den store Frokost, da der jo ere saa Mange, men i Middagen vilde jeg have tilbragt der, heller ikke det formaaer jeg! Tak for den smukke Dag forleden, den De og Deres Mand forundte mig. I flere Dage har jeg ikke hØrt fra Dem, jeg vil haabe at De Alle ere vel og venligt tænke paa Deres hengivne

taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 376-77)