Dato: 2. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Iver Rosenkrantz
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den Jan 1872 - det må være 1873!

Kjære, meget ærede Hr. Baron!

Nu har jeg i ti Uger været syg og kun langsomt gaaer det frem i Bedring. Jeg er ikke ret i Stemning til at læse og det er migt besværligt at skrive, dog et Par ord / maa jeg give i Dag, det ligger mig saa paa Hjertet Tak for "Julekongen", det har glædet mig, at den kom fra Dem. Billederne ere dertil saa smukke og jeg er glad ved saa venligt at være i kjære Menneskers Tanker. Et godt lyksaligt Nytaar til hele Kredsen! min velsignede Gudsøn sender jeg medfølgende lille Bog. Tilgiv den mindre gode Skrift og Stiil men endnu kan jeg ikke give den bedre. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus