Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 7. januar 1873
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

D. 7. 1. 73!

Min kjre Etatsraad!

Jeg lnges dog saa meget efter at vide hvorledes De rigtig har det og mit Helbred har gjordt mig det umueligt siden jeg var hos Dem med Ananas'en308, at forene eller udfre hvad jeg her i Hjemmet har havt at besrge, med de Besg efter hvilke Hjertet har lngtes udenfor; men nu haaber jeg en af Dagene at besge baade Dem og vores kjre, uforlignelige Fru Melchior. Holstein blev da ganske rigtig tilsagt til Taffel paa Fredensborg i Sndags, thi De veed nok at Melchiors vare saa venlige at indbyde os til den Dag? Jeg har da heller ikke havt Leilighed siden ret at takke Dem for Bogen, og de altfor milde, beskmmende Ord foran i Bladene; Gud hjelpe mig til at blive mere vrdig dertil. Men det var dobbelt kjnt af Dem kjre Ven! i det Hele at vilde skjnke mig dette Beviis paa Deres venlige Flelser, da jeg veed at det dog endnu vist anstrnger Dem meget at fre Pennen. Gud give Dem Deres fordums Sundhed tilbage, ja Han vre Dem nr med al den Velsignelse der giver Hjelp i Kamp og Fred i Seier, navnlig ved Bnnens Kraft.

Min Mand bragte selv Deres smukke Bog med Brevet i, til Dronningen og jeg tvivler ikke om at Hendes Majestt nok lader Dem hre fra Allerhistsamme. Jeg tillod mig at ledsage den lille Pakke med nogle Linier. -

Holstein og Brnene paalgge mig mange hjertelige Hilsen til vores kjre Etatsraad! og jeg tilfier et lille husmoderligt: "Velbekomme!" til Middagen idag fra Deres hjertelig hengivne og

taknemlige

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus