Dato: 30. juni 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Histrede

I forrige Uge modtog jeg en Skrivelse fra Dem, tillige med en Subskriptions Plan; jeg vilde strax have svaret, men da jeg laae paa Reise til Sverrig kom det ikke i stand. Det var min Bestemmelse at hilse paa dem i Malm, men jeg er kommet her saa seent i Dag og mit Ti er pakket ned, saa jeg ikke godt kan sge Dem; i Morgen gaaer jeg med Dampskibet herfra, dog synes jeg ikke at kunne vre i Malm uden i det mindste skriftligt at bringe Dem min Hilsen. Fra Kjbenhavn skal jeg have den Fornielse at sende et ubetydeligt Bidrag til deres Bog, saa godt jeg seer mig istand til at gjre det.

Med Hiagtelse

H. C. Andersen.

Malm den 30 Juni 1839.

Tekst fra: Solveig Brunholm