Dato: 2. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2 Marts 1873,

Kjre Ven!

Lnge har jeg ikke seet Dem. Maaskee har De af Deres Sster hrt at jeg var sammen med hende paa Fru Melchiors Fdselsdag og De troer altsaa at nu har jeg det godt, men desvrre, det er ikke Tilfldet. Jeg kom hjem med strk Forkjlelse og har i over otte Dage vret noget ynkelig. I Dag er det bedre og jeg har endnu det Haab at kunne komme syd paa, midt i April. Jeg lnges efter at tale med Dem om "Eventyr og Historier", den ny Udgave med Illustrationerne af Pedersen, naar Trykningen begynder og om begge Dele kunne komme ud til Julen. Jeg har forstaaet at tredie Bind af de nyere Eventyr og Historier med Tegninger af Frhlich ogsaa fulgte til Julen. Gaaer De en Formiddag, i Ugen, ud i Byen fr Kl: 1~, vr da saa elskvrdig at see ind til mig.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

L.-Petersens sml. nr. 380.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret