Dato: 21. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Juan Voss

Kjbenhavn den 21. Marts 1873.

Kjre Hr Dr Voss!

Tilgiv at jeg palger Dem, men jeg er selv "den plagede Mand!" Siden jeg igaar forlod Dem, har det Tryk og den Skjren ved den nye Tandbygning, vedvaret, ja jeg synes tiltaget, saa at jeg igaar kun med Pine kunde spise og strax / efter maatte tage det Hele af.

Imorges gangske tidligt satte jeg det ind igjen, men der maa vistnok vret noget at hjlpe paa. Vil De bestemme en Tid imorgen jeg tr komme til Dem.

I Dag vilde jeg gerne hen til Koch og tilbringe Middagen, jeg kommer neppe hjem fr Kl 7.

De er saa deeltagende og elskvrdig at De nok hjlper paa mig, thi det rykker og smerter mere i Dag end igaar fr jeg var hos Dem.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:]

Velbaarne Hr Tandlge Voss

Store Kjbmagergade

Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 381, billed 7042-43)