Dato: 24. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: George Bentley
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 Marts 1873.

Kjre meget rede Ven!

De veed at jeg har vret syg, men veed neppe at jeg endnu paa femte Maaned, ikke er kommet videre i Velbefindende end at jeg i en smuk Solskins Time, kan kjre lidt ud. Vil Gud forsger jeg nu i April at drage i Syd paa. Endnu en Deel lidende, modtog jeg Deres kjrkomne Brev og blev inderlig glad ved at see mig i saa hjertelig Erindring hos min gamle deeltagende Ven Bentleys Brn. Det var mig i Sommer en Sorg at jeg frst efter Deres Sster havde vret i Kjbenhavn fik at vide at hun havde vret her; jeg vilde have gldet mig saa srdeles ved at see hende, og vre hende til nogen Slags Tjeneste. Jeg boede netop da hos mine Venner Grosserer Melchiors paa deres smukke Villa tt uden for / Kjbenhavn. Naar seer jeg nu hende, naar seer jeg nu Dem og kan leve tilbage i den svundne, smukke Tid da jeg samledes med Deres Forldre og Sskende. Levende og deiligt staaer endnu Dagene i Seven Oaks for mig. Nu har jeg ikke Krfter til at besge Engeland og de trofaste Venner der, jeg maa Syd paa i mild og hyggelig Stilhed, til jeg igjen har min Sundhed, og da, vil Gud kommer jeg nok engang til Engeland. Og hvilket Navn mellem de Levende der, klinger mig da mere hjemligt end Navnet Bentley, min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Kreds, til Deres Sskende og alle Kjre. Gud glde og bevare Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 196-97)