H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Madseline Hanck 23. juli 1839

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. juli 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Velædle

Madam Hanck

født Iversen

Overgade i Odense.

frit.

kan afleveres paa Posthuset.

Lykkesholm den 23 Juli 1839

Kjære Mad: Hanck!

Tak for al den Omhue og Gjæstfrihed De viiste mig; hos Dem og Deres føler jeg ret hvor hjemme jeg er, og dog - jeg kommer ikke denne Gang tilbage til Odense, jeg lider selv ved at see Mennesker jeg holder af maatte lide, og jeg kan ikke afhjælpe dette Onde. Deres stille Taalmodighed i disse Prøvens Dage, talte mere til mig, end om De havde udtalt dem i levende Ord! tryk Deres Mand kjærlig i Haanden fra mig, jeg kan ikke sige nogen tom Trøst! Gud vil jo kun det Bedste! - Hils hans Søster, aldrig glemmer jeg det ærlige Udtryk i hendes Øine, beed hende, ikke glemme mig i Norge; jeg seer maaskee engang hendes prægtige Klippeland, jeg betragter ogsaa dette for mit Hjem. Paa Lykkesholm er eensomt, her er ei som i gamle Dage, i min Eensomhed gik jeg igaar i Skoven, digtede der en skandinavisk Sang, maaskee, jeg har en Forudfølelse deraf bliver den national for de 3 Riger. Jeg lader den første Gang trykke i det nye Skrift: Hertha, som udkommer til Vinter i Sverrig. Læs den for, Deres Mand og hans Søster, lad dem sige om jeg har smukt og sandt nok besjunget Deres Norge før jeg selv saae det. - Imorgen reiser jeg til Glorup hvor Greven paa det venligste har indbudt mig. Søndagmorgen tager jeg over Beltet; det vilde glæde mig om der fra Dem eller Jette, laae et Par Ord til mig hos Schalburgs. Jeg er i Kjøbenhavn næste Torsdag og tager ikke til Nysø. Hils Deres Søster, vi fik ikke sagt hinanden Lev vel! ­

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E . S .

Min Hilsen til alle Børnene og Jmf Faaborg! - Formæld Deres Nabo Thomsen min Kompliment, lad ham læse min skandinaviske Sang, ­men den maa ikke trykkes.

Tekst fra: Solveig Brunholm