Dato: 29. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

722. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 29 Marts 1873.

Kjre Ven !

I Dag har jeg faaet Halvdelen af mine Sager bragt hen til Hr. Moses Melchior, den anden Halvdeel har jeg bestemt, frst flttes ved min Afreise, jeg antager Lrdag fr Paaske, den 12 April; fler jeg mig da ikke strk nok til Reisen, eller Veiret lgger Hindringer iveien da fltter jeg den Dag hen i Hotel royal.

I Ugen som nu kommer haaber jeg at faae Alt ordnet til Afreisen og derfor skriver jeg ogsaa disse Ord til Dem, kjre Ven. Fra Reitzel faaer jeg af mit Honorar for Eventyr og Historier som udkomme til Julen, i nste Uge sendt

1000 Rdlr.

Ved Dem kjre Ven, nsker jeg, paa Mandag eller Tirsdag otte Dage, fra Sparekassen

1000 Rdlr,

af disse nsker jeg at modtage

200 Rdlr i danske Penge og

800 Rdlr i Creditbeviser, hvor til lgges

det Beviis paa 100 Rdlr De var saa venlig at modtage til Fornyelse.

Gjld har jeg aldeles ikke, mine to eneste Regninger ere til Tandlgen og til min Skrdder, disse to nskede jeg betalt af Dem fr min Afreise; jeg har bedet Dr Voss sende sin Regning til Dem, lad mig imidlertid vide hvor stor den er. Min Regning til Skrdderen sender jeg Dem her, den er 79 Rdlr 2U 12 b, maaskee Jonas er saa god, naar De leverer ham af mine Penge, snarest at betale den og faae samme qvitteret. De er da saa god at beholde den.

Efter alle disse Udgifter antager jeg dog at have ved min Afreise henved 20000 Rdlr. Ikke sandt? Naar vi nu paa Onsdag mdes hjemme hos Dem, om Gud vil, leverer jeg Dem et Bilag til mit Testament hvor i jeg bestemmer til Hvem og Hvad jeg efter min Dd nsker de Penge anvendt der kan vre over den Sum jeg havde da det frste Testament, det De gjemmer, blev nedskrevet. Dette er jo Altsammen tydeligt.

Deres taknemmelige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost