Dato: 2. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Vedel Simonsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2den April 1873

Kjre, meget rede Hr Legationsraad!

Paa femte Maaned har jeg vret syg, men er dog nu saaledes i Bedring, at jeg har Haab om at jeg i tIlkommende Uge tr begynde en Reise syd paa for at genvinde mit Helbred. Jeg kommer derfor, som altid, at bede deres Hivelbaarenhed at De vil lade udstede for mig et Pas paa de Lande jeg maaskee besger, saaledes Tydskland, sterige, Schweiz, Italien, Frankrige, Engeland? og tilbage. For at give Optegnelsen paa mine forskjellige ordener, dem jeg antager ere af god Virkning i et pas, vedlgger jeg, fra forrige Aar, Deres mig forundte Leidebrev, med nske at erholde samme tilbage igjen.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Hivelbaarne

Hr Legationsraad Vedel, Ridder af hie Ordener

&. &. &.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12. 199)

Kjbenhavn den 2den April 1873

Kjre, meget rede Hr Legationsraad!

Paa femte Maaned har jeg vret syg, men er dog nu saaledes i Bedring, at jeg har Haab om at jeg i tilkommende Uge tr begynde en Reise syd paa for at genvinde mit Helbred. Jeg kommer derfor, som altid, at bede deres Hivelbaarenhed at De vil forunde mig, med de ndvendige Visa, et Pas paa de Lande jeg maaskee besger, saaledes Tydskland, sterige, Schweiz, Italien, Frankrige, Engeland? og tilbage.

Med Hensyn til Opgivelsen af mine forskjellige Ordener, dem jeg antager ere af god Virkning paa et Pas, vedlgger jeg det De forrige Aar medgav mig, jeg erholder det jo tilbage igjen.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Hivelbaarne

Hr Geheimelegationsraad Vedel, Ridder af hie Ordener &. &. &.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 246)