Dato: 2. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Vedel Simonsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den April 1873

Kjære, meget ærede Hr Legationsraad!

Paa femte Maaned har jeg været syg, men er dog nu saaledes i Bedring, at jeg har Haab om at jeg i tIlkommende Uge tør begynde en Reise syd paa for at genvinde mit Helbred. Jeg kommer derfor, som altid, at bede deres Høivelbaarenhed at De vil lade udstede for mig et Pas paa de Lande jeg maaskee besøger, saaledes Tydskland, Østerige, Schweiz, Italien, Frankrige, Engeland? og tilbage. For at give Optegnelsen paa mine forskjellige ordener, dem jeg antager ere af god Virkning i et pas, vedlægger jeg, fra forrige Aar, Deres mig forundte Leidebrev, med Ønske at erholde samme tilbage igjen.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Høivelbaarne

Hr Legationsraad Vedel, Ridder af høie Ordener

&. &. &.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12. 199)

Kjøbenhavn den 2den April 1873

Kjære, meget ærede Hr Legationsraad!

Paa femte Maaned har jeg været syg, men er dog nu saaledes i Bedring, at jeg har Haab om at jeg i tilkommende Uge tør begynde en Reise syd paa for at genvinde mit Helbred. Jeg kommer derfor, som altid, at bede deres Høivelbaarenhed at De vil forunde mig, med de nødvendige Visa, et Pas paa de Lande jeg maaskee besøger, saaledes Tydskland, Østerige, Schweiz, Italien, Frankrige, Engeland? og tilbage.

Med Hensyn til Opgivelsen af mine forskjellige Ordener, dem jeg antager ere af god Virkning paa et Pas, vedlægger jeg det De forrige Aar medgav mig, jeg erholder det jo tilbage igjen.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Høivelbaarne

Hr Geheimelegationsraad Vedel, Ridder af høie Ordener &. &. &.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 246)