Dato: 8. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 April 1873.

Kjære Ven!

Dersom Veiret og mit Befindende tillade det, da reiser jeg herfra, syd paa, førstkommende Lørdag-Formiddag; to Helligdage ligge imellem, jeg maa altsaa senest imorgen bytte Penge, hvorfor jeg beder Dem være saa venlig i Dag, efter Klokken tre at sende mig den aftalte Deel af Honoraret for Eventyr og Historier. Helst vilde jeg jo see Dem selv for at sige Lev vel.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 81-82)