Dato: 16. april 1873
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

724. Fra Henriette og E. Collin.

Kjbh. 16deApril [l873]

Jeg blev glad overrasket kjere Andersen ved i Formiddag, at modtage Brev fra Dem og et godt Brev var det, thi herhjemme havde vi med ngstelse tnkt paa Deres, om end korte saa dog saa stormfulde Sreise, og nu eer vi at De har bestaaet den som en Helt.–Naar De modtager disse Linier er De, som jeg saa bestemt haaber, I Syden–ikke fordi Hanover eller Hanoveranerne have nogetsomhelst tilflles med hvad man i Reglen forstaar ved Syden, men de har dog, efter alt hvad Reisende fortlle, mild luft hist og her et grnt Tr der spaar om 1000 Andre grnne Trer.–

Her hjemme kan vi kun drive det til Stikkelsbrbuskene og de smaa Stakler die vist ondt nok i deres Sommerdragt, thi det fryser strkt om Natten og er bidende koldt om Dagen'ndash;Fru Melchior var saa sd at komme til mig i Formiddag for at lade mig hre fra Dem og i Eftermiddag havde jeg et lille Besg af Student'ndash;ja jeg har ingen Begreb om hvordan han staves'ndash;Ox'ndash;saa nu kan De selv stte de andre Bogstaver til'ndash;det er saa rart, i Mangel af Dem selv kjere Andersen, at see de af Deres mange Venner, som i Vinter have staaet Dem saa nr, thi der flger en underlig Stilhed efter naar en kjr Ven reiser bort, og isr naar denne kjere Ven har ligget os saameget paa Hjertet som De.–

Watt har endnu ikke vret her, men han kommer vist nok og skal faa Deres venlige Hilsen

Edvard er i Theatret for at hre Emil Hartmanns sidste Skuffelse'ndash;den Stakkel! det maa dog vre underlig haardt at have skabt et saadant Vrk og som min gamle Fatter sagde Gjort saamange Mennesker Uleilighed med at lre det udenad–og saa see det lagt hen til evig Forglemmelse'ndash;Jonas (Castor) er ude for at tage mod sin Peter (Pollux) som kommer fra Knuthenborg.–Jeg er trt af Dagens Arbeide og Foraarsluften tynger paa mit Efteraar'ndash;derfor God Nat kjere Andersen'ndash;Gud vre med Dem og os Alle'ndash;

Deres

Jette Collin.

Hjertelig Hilsen til Bgh

Tak, kjre Andersen for at De skrev saa hurtigt. Inden jeg saae Deres Brev var Student Oksen hos mig for at hre noget om Dem; siden gik jeg ned til ham for at underrette ham om Deres Tilstand. Watt har endnu ikke ladet hre fra sig; han kommer vel nok, og da skaljeg skrive til Dem; forresten er den Sag jo saa ubetydelig, at den ikke er vrd at tnke paa.

Jeg har idag faaet til Dem en engelsk Bog: the travelling birds (Trkfuglene) med et Brev fra Forfatteren Collingwood. Ligeledes et Brev fra Deres gamle Correspondent Anna Biering i Aalborg.

I nste Brev lader De mig vide, om jeg skal aftage Convoluter og sende Dem Brevene. De kan roligt betroe mig det, da jeg har stor velse i at aabne Deres Breve uden at lse dem.

Her er frygtelig koldt.

Deres Ven

Hils Bgh.

16 April 1873

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost