Dato: 18. april 1873
Fra: H.C. Andersen, Nicolaj Bgh   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

[privateje:] Hamburg 18 April 1873

Kjre Fru Melchior! Bgh er i Zoologisk Have, jeg sidder ved Skrivebordet og fortller over til Dem og Deres om Reiselivet, siden jeg sidst sendte Brev fra Fredericia; jeg fortalte deri hvor koldt jeg havde flt det. Blsten over lille Belt og Virkningen viiste sig strax efter at mit Brev var afsendt. Jeg flte mig ikke vel, Forkjlelsen slog sig paa Underlivet, men var allerede forbi fr jeg gik til Ro, takket vre min gode Natur og Hofmann-Rabarbara! - General Wilster indtraf om Aftenen og var strax [brudstykke: A-256-0006:] saa venlig at hilse paa mig, han var min Nabo i Hotellet og kommet for sine Troppe-velser. Nste Morgen var den frste Efterretning jeg fik, at Tetens var dd for nogle Timer siden. Bgh og jeg reiste fra Frederitcia Klokken 2 og General Wilster fulgte mig til Banegaarden. Var jeg blevet [privateje:] der Natten over, sagde han, skulde jeg til Aften have faaet hans Regiments Musik. I Vognen traf jeg en Dame, der fra Kjbenhavn reiste til Stuttgard; jeg erfarede snart at hun havde vret nogle Maaneder i Huus hos Grevinde Frijs, rimeligviis som Gouvernante. Paa Banegaarden i Schleswig blev jeg modtaget af en Broder til Frken Rosen (Over-Hofmesterinde hos Enke Dronningen). Han var der med sin Sster, (en yngre ugift Dame) og havde sine to Smaapiger med, og jeg fik af den Ene en Bouquet Blomster fra Schleswigs Jordbund. Hr Esselbach havde sendt en god [brudstykke: A-256-0006:] Vogn efter mig og var rykket ud af sine egne hyggelige Stuer, hvor Musik og Bger, samt Alt hvad Vrelserne frembyde, var paa sin Plads. Efter Bordet gik Bgh ud at see sig om og ligesom igaar, imorgenstunden fr vi reiste. Regjeringsraad Rosen var igjen paa Banegaarden. Jeg [privateje:] flte mig noget trt da vi naaede Altona, Kl 4 om Eftermiddagen; der overraskedes jeg ved at blive modtaget af Dr Marcus, hans Frue og den kjre Sophie Melchior, af Deres Svigerinde fik jeg Blomster og erfarede at der var Vrelser til mig i de l'Europe og at jeg traf ved Damthor hendes Sn eller Deres Broder. Det var en deilig, hjemlig Modtagelse! Ved Damthor var imidlertid ikke et Menneske jeg kendte og da jeg kom til de l'Europe, sagde Portneren mig at der ingen Vrelser var til mig, alle de bedste vare optagne af det japa- [brudstykke: A-256-0006:]nesiske Gesandtskab, men Portneren havde et Brev til mig, det var Deres, kjre Fru Melchior, hjertelig Tak derfor! han havde desuden fra Hr Simon Henriques et Kort hvor paa stod skrevet at jeg fandt to Vrelser bestilt for mig i [privateje:] Hotel Kronprindsen, der kjrte jeg altsaa hen, strax vilde de putte mig ud til Gaarden, men da jeg paa det bestemteste vgrede mig, fik jeg til Gaden, som ogsaa var de Vrelser Deres Broder havde bestilt. Imorges kom han til mig, han ligger i Fltning, havde meget travlt igaar og havde tnkt at Familien Marcus var ved Damthor, og sagde mig velkommen; den unge Hr Marcus var afreist eller, jeg veed ikke, i anden Forretning. Jeg var meget nerveus igaar; ved [brudstykke: A-256-0006:] Middagsbordet, blev jeg hilst paa af en her i, eller ved Hamborg, ansat Sn af afdde Kammerherre Hofmarskal Levetzau. Imorgen tidligt, om Gud vil, reiser jeg til Hanover. I Frankfurth a/M haaber jeg at finde Brev fra Dem, eller senest i Bern i Schweiz! hils Deres Mand, Brn og alle [fortsttes i marginen, s. 4:] kjre i Familien fra Deres taknemlige

H. C. Andersen [i marginen, s. 4, tillige:]

Hjertelige Hilsner og Tak for Hilsnen.

Nicolai Bgh

Tekst fra: Niels Oxenvad