Dato: 23. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Frankfurth a/M 23 April 1873

Kjre Fru Scavenius! For faae Timer siden kom jeg hertil og fandt Brev fra den trofast deeltagende Fru Melchior, der bragte mig en venlig Hilsen fra Dem; jeg troede at De, kjre Fru Scavenius, havde faaet Brev fra mig fr min Afreise, men jeg seer at det har De ikke. Lige fra min Festdag den anden April, som De saa venlig erindrede, har jeg vret febril og betagen, uagtet Glden ogsaa havde deri sin Deel, men jeg har ikke kunnet overkomme ret nogen Skrivning, De veed jo at jeg skulde fltte Ugen efter min Fdselsdag, og i hvor lidt jeg end kunde gjre, var jeg dog meget overvldet deraf. - Paa min Fdselsdag fik jeg deilige Blomster, isr prangede et herligt Tr jeg fik fra Grevinde Wanda-Danneskjold; mange kjre Besg fulgte og mellem disse maa jeg nvne, vor kjre dle Kronprinds der altid var og er mig saa deeltagende og god. Jeg havde ikke Krfter fr Afreisen at kjre om og sige Levvel, alene Kongehuset sgte jeg til og Deres Majestter vare saa magelst gode og betnksomme at jeg ikke kom til at stige op af de hie Trapper, hele Familien var samlet i Stue-Etagen, Kongen Dronningen Kronprindsen og Gemalinde, deres to Smaabrn, samt Prindsesse Thyra og Prinds Valdemar. Ved Afskeden forrede Kongen mig sin egen Reisetaske, den han forrige Aar havde benyttet og ikke nok, om Aftenen da jeg sad hjemme ved Indpakning overraskedes jeg ved endnu engang at faae Besg af Kongen, han vilde see mig endnu engang fr jeg reiste; Prinds Valdemar og Prinds Hans ledsagede ham. Jeg var dybt bevget ved vor dle, kjrlige Konges Hjertelag. To Dage boede jeg i Hotel royal, i Kjbenhavn, det vilde Hornemann, for at see hvorledes Forandring bekom mig. Grev Holstein var hos mig fr Afreisen og mange Kjre saae jeg paa Banegaarden, Collins, Melchiors, Grevinde Frijs, Hartmanns & - Jeg er reist i smaa Dagreiser, har overnattet i Korsr, Fredericia og Schleswig, fr jeg naaede Hamborg. Alle Trer vare i store Knopper da jeg kom til Hanover og i Cassel blomstrede Frugttrerne. Jeg er nu naaet Frankfurth, men har ikke Krfter til at gaae ud det er mig endnu besvrligt at komme op af Trapper og min slemme Slim-hoste vil ikke slippe mig. Den unge Ven, Nicolai Bgh, som ledsager mig er Opmrksomheden selv og det er afgjort at jeg aldeles ikke kunde Reisereise uden saadansaadan Hjlp. Imorgen, om Gud vil, gaaer Rei-sen til Heidelberg og derfra over Basel og Bern til Montreux, der haaber jeg at finde Brev, poste poste restante fra Deres Naade. Hvor i Verden er nu den kjre Otto? Hils ham! hils alle KjreKjre paa Borreby, hils de af mine Venner eller Veninder, som maaskee maaske ere paa Basns. -Jeg fler mig i Dag meget trttrt og har lidt Smerte i Siden, Humeuret er forresten ret godt. Gid jeg kun hre om Sundhed og Tilfredshed paa Basns. Deres Naades taknemlige H.C.Andersen.

Hjertelig Hilsen [til Gre]vinde Rantzau.

[Brevet lidt beskadiget.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus