Dato: 24. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Frankfurth a/M 24 April 1873.

Kjre, trofaste, velsignede Fru Melchior! Igaar Eftermiddags kom Bgh og jeg her til; han straaler af Glde over alt det Nye han seer og er srdeles opmrksom og omhyggelig, hvad mig angaaer; jeg kunde ikke have reist, fler jeg, uden en saadan Ledsager. Han synes at jeg skrider mrkeligt frem i Bedring, jeg har ikke den Fornemmelse; jeg er endnu meget mat, og det er mig besvrligt, som hjemme, at komme op ad Trapper, dertil lider jeg af den slemme Slimhoste, der aldeles ikke er i aftagende, men jeg taaler ret godt at kjre og tog derfor i Eet hele Touren fra Hanover til Kassel, men derfra dog ikke lnger end til den lille Stad Giesen . Her var Vertshuset ikke godt og Sengene kun ringe, ganske anderledes udsgt og fortrffeligt have vi det nu - det gamle Hotel Svanen i Frankfurth er for to Aar siden staaet op i Ungdom og Skjnhed, det hrer nu til et af de eleganteste Hoteller jeg har seet. Her i Landet er aldeles Foraar, selv Serinerne ere udsprungne, alle Frugttrerne prange med Blomster. Strax, da vi kom igaar, gik Bgh paa Posthuset og bragte mig Deres kjre Brev med endnu friske Blomster. Hvor er De dog uendelig god og trofast! Det undrer mig, at Fru Scavenius har skrevet til Dem, med en Slags Forundring over at hun ikke havde faaet Brev fr jeg forlod Byen. Jeg troede at hun havde betnkt hvor afmaalt min Tid der var, at jeg vilde og maatte sige Levvel til Kongehuset, at jeg dernst laae i Fltning og at jeg i Begyndelsen af Reisen maatte have svrt ved at skrive Breve. Det ligner Dem saa ganske, kjre Fru Melchior, at De ogsaa her saa venligt og undskyldende har klaret for mig; hjertelig Tak! Bgh er i Dag ude i Staden, jeg sidder hjemme og skriver til Dem, Fru Scavenius og Grevinde Holstein, det vil tage hele Formiddagen og vel fler jeg mig slet ikke. Jeg drak iaftes en Deel Mlk og Sodavand, maaske Mere end jeg skulde, jeg troede det var uskadeligt, men nu trykker og skjrer det mig. Imorgen, om Gud vil, gaaer Reisen til Heidelberg, derfra til Basel og Bern ; paa det sidstnvnte Sted venter jeg frst [overstreget: Brev fra mine Venner og frst der haaber jeg] at faa Breve poste restante, dog fra Dem, kjre Fru Melchior, venter jeg ikke Brev fr i Vevay.

Skade at jeg ikke har faaet Carls Adresse, men jeg finder ham vel. Deres Skrivelse og Skildring om Japaneserne og hele Livet ude paa Pladsen var srdeles livlig og beskuelig. Hr og Fru Jerichau hrer jeg have nu ladet sig skille ad paa tre Aar, da ville de see om Forbindelsen ganske skal hves eller heelt fornyes. Hils Deres Mand og Brn, hils Hr Moses og Israel Melchior, den kjre Tante Jette og Alle hos Fru Johanne; Brdrene Bloch, Frk Frenckel, Frken Caroch & -

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad