Dato: 26. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjre unge Ven!

Heidelberg den 26 April 1873.

Endnu engang min hjertelige Tak for al den Deeltagelse De i Vinter, under min Sygdom, viiste mig; vil De udtale den samme Tak til Hr Weber. Vi mdtes da ved Odense og han var saa elskvrdig at flge med Bgh og mig to Stationer fremad. Det har han fortalt Dem nu De ere sammen igjen i Nyhavn. Fru Collin skrev at De havde vret hos hende og spurgt om mig og mit Befindende paa Reisen. Tak for dette fornyede Beviis paa Deeltagelse. Den fortrffelige, trofaste Fru Melchior vil De have seet og hun har da fortalt Dem om hvad mine Breve have mldt, det seneste afsendte jeg fra Frankfurth; der var det deiligt Foraar; Seriner og alle Frugttrer blomstrede, men igaar, pludseligt faldt Snee og i Dag her i Heidelberg er det meget koldt, saa at jeg har i Kakkelovnen og veed ikke ret om jeg tr kjre i aaben Vogn op til Slotsruinerne. Jeg har endnu min Slim-Hoste og fler mig en Deel mat og svimmel, men Bgh forsikkrer mig at jeg er gaaet mrkeligt frem i Bedring. At jeg taaler Kjre-Touren saa godt, ligger i at det er saa korte Stationer jeg lgger tilbage. Fra den 14 til i Dag, den 26, er jeg ikke lnger syd paa end i Heidelberg og jeg naaer neppe Montreux fr den 3 eller 4 Mai. Stor Glde vil det der forunde mig om jeg fik et lille Brev fra Dem. Hr Weber skal faae en Skrivelse naar jeg frst er vel indqvarteret i Glion. Brev til Montreux lyder paa "Suisse" og De vil betegne det med "poste-restante". - I Fredericia traf jeg sammen med General Wilster; i Slesvig havde Verten i Hotellet, Hr Esselbach, den Opmrksomhed for mig at give mig sine egne hyggelige Vrelser; i Hamborg og Hanover fik jeg Besg af flere Venner; Bgh er opmrksom og god, han morer sig godt, troer jeg, og han siger det. - Vil De hilse hos Melchiors, ligesom ogsaa hilse Venner i Studenterforeningen. Vil De i mine gamle Vrelser see efter om man har erindret ved Fltning at tage mit Thermometer med. Jeg formoder at det er kommet hen til Frken Jette Melchior. Seer De Hr Eckardt da siig ham at han snarest faaer Brev fra mig.

Deres hengivne

H.C.Andersen.

[I margin s. 4:] Vil De ogsaa hilse Hr og Fru Hvid.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen