Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

726. Til Henriette Collin.

Bern, den 30 April 1873.

Kjre, velsignede Fru Collin!

Igaar kom Bgh og jeg her til Bern og han gik strax til Posthuset og hentede flere Breve til mig. Hovedskrivelsen fra Dronningens Tvergade var fra Deres Mand; De og Jonas havde givet den fyldigere Udstrkning. Deres Mand skulde jeg jo altsaa sende dette Brev med min Hjertens Tak, men jeg veed jo at et Brev til Dem, er det samme, som et Brev til ham og altsaa faaer De Skrivelsen, den han lser og med Jonas fornemmer hele min Tak. Bgh og jeg vare da netop komne til Frankfurth ved Urolighederne, men vi hrte frst om disse Morgenen efter, vi lste det i Byens Avis. Hvor var det uhyggeligt for os to fredelige Mennesker. Fra Frankfurth kom vi til Heidelberg, giennem den frugtbare Dal hvor Frugttrer prangede med Blomster, men neppe vare vi naaede til Heidelberg saa begyndte det at snee769, Vinden blste isnende kold. Jeg forsgte to Gange at naae op til Slots-Ruinen, men naaede kun Foden af Bjerget, jeg havde aldeles ingen Krfter, nu vilde jeg da kjre derop, men det var med Eet saa vinterligt at ogsaa Kjrselen maatte opgives. Paa tredie Dag reiste vi til Offenburg og derfra til Basel, her kom igjen Solen frem men koldt var og blev det; min Slim-Hoste tog til, det var en heel Besvrlighed igaar i fygende Veir ved Olten at naae fra Vogn til Vogn, i de store Afstande Togene laae.

Igaar Eftermiddags kom vi da til Bern. Bgh gik for mig op til Dr Dor for at hre paa hvad Tid jeg kunde besge ham, han lovede at komme til mig og kom strax igaar og nu i Formiddags har han meget grundig undersgt mit Bryst idet han troede at Lungerne vare angrebne, men han for sikkrer at disse, ligesom Hjertet, er i bedste Orden, men at jeg er betydelig nerveus, taaler ikke nogen Slags Anstrengelse eller strk Sinds Bevgelse. Imorgen, om Gud vil, reiser jeg til Vevay og efter to a tre Dage til Montreux hvor Dor770 vil jeg skal blive en Uges Tid til Veiret bliver bedre. Det er mig for koldt at fltte op til Glion, hvor der for 8 a 10 Dage siden var det deiligste Sommerveir. Bgh er omhyggelig og opmrksom, han glder sig dertil ved alt det Nye han seer. Idag var han ude ved Bjrnene; den hvide Bjrn er dd, en stor Bruun771 gav han Brd med Hilsen fra Fru Collin, men Dyret var saa svnig at det ikke gad de det, mindre sige Tak og give Hilsen til Giverinden.

Vevay les trois couronnes, den 2den Mai 1873.

Igaar Formiddags forlod vi Bern, ledsaget af Dr Dor, som vilde til Genf; jeg havde skrevet til Carl Melchior om to Vrelser i et af de bedste Hoteller, han maatte imidlertid, efter Dr Dors Paamindelse ikke selv gaae der hen, da hans Been endnu ikke er ganske lgt, men skulde sende een af de unge Mennesker fra Pensionen hvor han er, en ung Engelnder blev sendt og denne tog ganske flot ikke to mindre Vrelser, men hele tre, alle ud til Sen paa frste Sal, jeg indsaae strax at det vilde blive en stor Historie og afviiste strax det tredie Vrelse, men veed De saa hvad de to andre tilsammen kostede i Dgnet, 25 Franks, altsaa ni Rdlr Dansk, det trykkede mig, en saadan Udgift og til Sndag maa jeg blive for at see Dr Dor, der ogsaa vil prsentere mig sin Frue; jeg talte imidlertid med Verten og er nu flttet over i en billigere Leilighed, ligeover for den Engelnderen havde bestilt. Bgh og jeg boe her paa frste Sal i en stor Salon med Balkon ud til Pladsen og jeg betaler istedet for 25 Franks nu 8 Franks daglig (for Vrelset). Iaftes var allerede Lgen der skal see til mig i Glion her i Hotellet, jeg havde givet ham Brev fra Dor og Skrivelsen fra Hornemann, de to have begge talt saa opmuntrende og forsikkret mig om fuldstndigt Velbefindende i Hjerte, Lunge etc., nu kom denne og skulde da ogsaa befle mig, og han opdagede strax at det var mit Hjerte der var svagt, jeg maatte ikke drikke meget mouserende Vand, jeg skulde om Morgenen nyde Chocolade, den hader jeg;–Manden behagede mig ikke, men maaskee min Opfattelse forandrer sig naar vi sees et Par Gange.–Igaar da jeg reiste her til lste jeg i Bern Intelligenzblatt:

Der Dichter Andersen in Bern. Es drfte in weitern Kresen eine gewisse freudige Aufregung hervorrufen, zuvernehmen, da der geistvolle Dichter der berhmtesten neuen Mrchen, der Dne Andersen, in den Mauern unserer Stadt weilt. Er logirt im Hotel Bellevue, ist jedoch leider nicht wohl genug, um Besuche annehmen zu knnen. Sollte er sich jedoch so weit erholen, da er ohne Unbeqvemlichkeit an einem Abende in grerem Kreise einige seiner Mrchen vortragen knnte, so wrde der edle Gast den Bewohnern unserer Stadt damit eine groe Freude bereiten. Denn Andersen gehrt nicht zu den jenigen Dichtern, nach deren Werken man erst in einer Literaturgeschichte nachschlagen mu. Er ist im eminentesten Sinne populair bei Alt und Jung, bei Gro und Klein, im Palast und in der Htte geliebt und bewundert.

Der kan De see og saa kommer en vevay-Doctor og siger at jeg er svag i Hjertet772. Hils dem Alle i Rosenvnget, ligesaa hos Linds, og seer De Student Oksen da fortl ham lidt af Brevets Indhold, ligesaa Fru Bldel, om hvem Bgh har fortalt mig saa meget godt. Vil De bede Jonas hilse meget: Edgar Collin. Gid nu De, Deres Mand, Jonas773 Louise og Viggo ret have det godt.

Hjerteligst

Breve gaae til Montreux poste restante

H. C. Andersen.

E. S. Tak Deres Mand for hans Omhu for mig med den svenske Eventyr-Udgave [ De sidste Linier i Margen og foroven i Brevet ].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost