Dato: 30. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bern 30 April 1873.

Kjre, velsignede Fru Melchior! Igaar Eftermiddags kom jeg her til og fik strax Deres to Breve og den kjrlige Skrivelse Deres Mand forundte mig, inderlig, hjertelig Tak. - Bgh og jeg vare da i Frankfurth Dagen efter Urolighederne og have hrt Skydning, men vidste aldeles Intet om det Hele fr vi lste det i Byens Avis. - Veiret blev imidlertid her med eet vinterligt, Vi boede i det nye storartede Hotel Svanen, hvor Bismark sluttede Freden med Frankerige. Veien til Heidelberg var ganske vinterlig og uagtet vi bleve paa tredie Dag i Heidelberg i Prinds Carl, tt under Slotsruinerne, kom jeg ikke derop, jeg forsgte to Gange at gaae, men kom kun til Foden af Bjerget, nu vilde jeg kjre derop, men da begyndte Sneen at fyge og det blste ubarmhjertigt koldt. Bgh turede om, jeg sad ved den varme Kakkelovn og leed af Sliimhoste. Dagen fr i forgaars kjrte vi fire Timer til Offenburg, hvor vi igjen overnattede og gik da i forgaars til Basel. Veiret vedblev at vre koldt. Jeg flte mig mindre vel og igaar havde jeg den vrste Dag her til, da jeg isr ved Olten maatte trave i Snee og Blst lange Strkninger for at komme fra Vogn til Vogn. Jeg flte mig en Deel afkrftet da jeg naaede Bern. Bgh bragte strax mit Kort til Dr Dor , der heldigviis var her og reiser nu igjen imorgen. Han besgte mig meget snart. Jeg gav ham at lse Hornemanns Brev om mit Befindende og han lovede at komme i Dag for at undersge mig grundigt. I Formiddags kom han og prvede mit Bryst, Lungerne vare aldeles ikke angrebne, Hjerteslaget godt, men Slimhosten og en Svimmel jeg i den senere Tid har faaet, syntes han mindre om, men forsikkrede at jeg var et meget sundt Menneske men for ieblikket srdeles nerveus jeg skulde spise strk Fde, drikke Viin og vre i god varm Luft og han haabede at jeg om en Maaned var aldeles rask, men endnu turde jeg ikke tage op til Glion; for 8 Dage siden havde der vret aldeles fortrffeligt, men nu var det for koldt, jeg skulde blive to, tre Dage i Vevay og maaskee derefter en Ugestid i Montreux; Dor vilde bede Lgen der underrette mig om den beleilige Tid. Bgh finder nu alle disse Efterretninger mig vedkommende glimrende, jeg kan dog ikke skjule at Humeuret endnu er noget tungt, og jeg i havde inat mindre Svn end i de sidste 8 Dage forud. Dr Dor spurgte til Familien Melchior og srligt til Frken Anna. De faaer dette Brev to Dage senere end om jeg afsendte det i Dag her fra Bern, jeg vil frst i Vevay slutte min Skrivelse for at kunne mlde Dem om mit Mde med Carl og hvorledes Vevay tager sig ud paa den frste Mai, netop da, om Gud vil, kommer jeg der jo.

Vevay den 2 Mai 1873. Kjre Fru Melchior.

Igaar Middags, ledsaget af Dr Dor, som gik til Genf og kommer her tilbage for at blive imorgen over, kom Bgh og jeg til Vevay, den kjre Carl Melchior var paa Jernbanen, saalangt maatte han nok gaae havde Dr Dor sagt. Han saa kraftig og godt ud, velvoxen, rde Kinder, klare ine og synlig meget glad. Jeg havde fra Bern skrevet ham til efter Deres Opgivelse om at skaffe mig to Vrelser i opgivne Hoteller, men Carl maatte ikke gaae selv det var for langt endnu for ham meente Dor, og han sendte da Een af sine Kammerater, en Englnder, der i Hotel les trois couronnes havde taget til mig to Vrelser og en stor Salon, frste Sal ud til Sen, her var srdeles smukt og aldeles sommerligt, jeg opgav naturligvis strax det ene af Vrelserne, da jeg indsaa det vilde, selv for et Par Dage blive en temmelig dyr Leilighed. Jeg flte mig ellers hyggelig her og vi gjorde os alle tre til gode med en Kop Suppe, Carl lste Deres sidste Brev til mig om Forestillingen hos Fru Johanne og Prologen der. Imidlertid spurgte jeg om Prisen paa de to Vrelser alene, daglig, og overraskedes ved at jeg for disse, daglig, havde at betale 25 Franks altsaa omtrent otte a 9 Rdlr. Jeg talte imidlertid med Vrten og fik snart i frste Etage, men ud til Pladsen, en god stor Salon med Kamin, Balcon & alle Bequemmeligheder og to Senge, for otte Frank daglig, der ere vi idag flttede over og blive her til Sndag eller Mandag da gaaer Bgh og jeg i Pension i Vernex der ligger lige under Montreux; jeg skal endnu en Uges Tid see Veiret an fr jeg fltter op til Glion, hvor Kuren nok vil vare en tre Uger. Lgen til hvem jeg bragte Brev fra Dr Dor, var hos mig i aftes, men jeg syntes ikke om ham, uagtet baade Hornemann og Dor havde undersgt og skrevet jeg befandt mig vel hvad Hjerte, Lunge & angik, maatte jeg igjen lade mig undersge og han fandt da at Hjertet var noget svagt, han kom med saa mange Forskrifter at meer end det halve var nok, jeg skulde drikke Chokolade og ikke Kaffe med Mlk, som de andre Lger havde sagt, jeg maatte ikke drikke formeget af mouserende Vande. Jeg sagde ham at jeg var bedre end han troede, men at det var hans Nrvrelse og hans Tale, der satte min Puls i Bevgelse. Nu seer jeg ham frst paa Tirsdag i Vernex om jeg maaskee da synes bedre om ham, det er jo mueligt, det skal De erfare. Her er den deiligste Solvarme, Luften er saa let, men for faae Dage siden frs det dog og Vinen har taget skade, lige ned i syd Frankerige. Vil De lade Deres Svigerinde Fru Henriques lse dette Brev; jeg skriver snart til hende, det vil sige til Fernanda, som har gldet mig med Brev i Bern. Igaar morges da jeg tog derfra lste jeg paa Jernbanen i Intelligenzblatt fr der Stadt Bern, 1ste Mai:

"Der Dichter Andersen in Bern"

Es drfte in weiteren Kreisen eine gewisse freudige Aufregung hervor ruffen, zu vernehmen, dass der geistvolle Dichter der berhmtesten neueren Mrchen, der Dne Andersen in den Mauern unserer Stadt weilt. Er logiert im Hotel Bellevue, ist jedoch leider nicht wohl genug um Besuch annehmen zu knnen. Sollte er sich jedoch so weit erholen, dass er ohne Unbeqvemlichkeit an einem Abende im grsseren Kreise einige Mrchen vortragen knnte, so wrde der edle Gast den Bewohnern unserer Stadt damit eine grosse Freude bereiten, denn Andersen gehrt nicht zu denjenigen Dichtern, nach deren Werken man erst in einer Literaturgeschichte nachschlagen muss. Er ist im eminentesten Sinne populr bei Alt und Jung, bei Gross und Klein; im Palast un[d] in der Htte geliebt und bewundert." Vil De nu, kjre Fru Melchior paa [det] hjerteligste hilse Deres Mand og takke ham for hans kjrkomne Brev, De vil hilse hans Brdre, samt Fru Johanne, Tante Jette og alle Kjre, De hilser Harriet, Thea og Emil. De glemmer ikke Lunds, Blochs, Sophie Melchior & - I Dag haaber jeg igjen at see Carl her i Hotellet, han [har] lovet at tilbringe en Middag hos mig naar jeg kommer op paa Glion. Breve gaae nu til Montreux poste restante.

Hjerteligst

H. C. Andersen [i marginen, s. 8:] Mange Hilsener fra Bgh

Tekst fra: Niels Oxenvad