Dato: 31. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VIII
Sprog: dansk.

Glion i Mai 1873.

Deres kongelige Hihed

er nu igjen i det kjre Danmark; derhen sender jeg dette Brev i Haab om, at det indtrffer paa Festdagen den 3 Juni, at ogsaa min Taknemmeligheds-Stemme og Hilsen kan klinge med i det kongelige Huus, hvorfra jeg i denne Vinter, da Sygdom holdt mig i min Stue, fornam saa mange Beviser paa Deeltagelse og Hjertelag. Paa min Fdselsdag havde jeg den uendelige Glde at see Deres kongelige Hiheds aabne, milde Ansigt. Hvor var De god mod mig, og De har fra de tidligste Aar vret det. Jeg har allerede nu paa anden Maaned vret i Udlandet; stor Lyst havde jeg til at skrive tidligere - Deres kongelige Hihed havde tilladt mig det - men De var reist til Wien. Nu er atter Danmarks Kronprinds hjemme, melde Aviserne, den 3 Juni er det Festdag, og da give Gud, Deres kongelige Hihed maa der fornemme mit taknemmelige Hjertelag. Gud hre min Bn og forunde Dem Alt, hvad Godt og Herligt er, give Dem det i Verden og i Deres lykkelige Huusliv! Jeg har for ikke lnge siden vovet at skrive til Hans Majestt Kongen; det var mit Hjerte en Trang, og jeg er forvisset om, at det allernaadigst og med vante Godhed er blevet optaget. Jeg gjentager endnu her min Tak, og Deres kongelige Hihed vil jo bringe den til Deres ophiede, elskede Forldre, Kongen og Dronningen.

Pintsedag har jeg nu vret paa Glion i tre Uger og drukket Molken, der synes at bekomme mig vel; men med at komme til Krfter gaaer det dog kun langsomt. Jeg har stort Besvr med at stige op ad Bjergene, og alle Veie her ligger op og ned. Den halve Tid under mit Ophold havde jeg det deiligste Sommerveir: Luften var let og varm, Sneen skinnede fra Bjergtoppene, Bgen stod saa frisk og grn som i Danmark, og Gjgen kukkede som fra vore Skove; - da syntes jeg at vre derhjemme!

Schweitzer-Flaget: det hvide Kors i den rde Grund, minder om det kjre Dannebrog. I den senere Tid er her imidlertid blevet Regnveir og koldt; Skyerne snke sig heelt ned i Sen, jeg lgger i Kaminen og fryser dog; det stter mig igjen lidt tilbage, og derfor er det min Bestemmelse at reise herfra anden Pintsedag, tale i Bern med min Lge, professor Dor og gaaer en kort Tid til Interlaken, hvor der er varmere, og hvor jeg ogsaa kan drikke Molken, om det er ndvendigt. Sidst i Juli, om Gud vil, tnker jeg at naae det kjre, danske Hjem og der gjensee alle Kjre.

Deres kongelige Hihed vil foruden hos min Konge og Dronning bringe mig i allernaadigst Erindring hos hendes Majestt Enkedronningen og Arveprindsessen. Jeg tr jo ogsaa nok tilfie en hjertelig Hilsen til hendes kongelige Hihed Prindsesse Thyra, Prinds Valdemar og Prinds Hans. Gid en deilig Sommertid udfolde sig, Guds Solskin i det kongelige Huus og over det hele Land!

I allerdybeste rbdighed

Deres kongelige Hiheds

taknemmelige, hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Deres kongelige Hihed

[overstr: dle, velsignede Herre forundte mig ved min Afreise at jeg nok turde sende Brev]

er nu igjen i det kjre Danmark; derhen [overstr: beder] sender jeg dette Brev i Haab om, at det indtrffer paa Festdagen den 3 Juni, at ogsaa min Taknemmeligheds-Stemme og Hilsen kan klinge med i det kongelige Huus; [overstr: Gud bevare glade], hvorfra jeg saa mange Beviser paa Deeltagelse og Hjertelag s)fornam jeg derfra 2)i denne Vinter, da Sygdom holdt mig i min Stue, derhen kom Deres kongelige Hihed] Paa min Fdseldag havde jeg den uendelige Glde at see Deres kongelige Hiheds aabne, milde Ansigt hvor var De god mod mig og fra de tidligste Aar altid vret det. Jeg har nu allerede [overstr: vret] paa anden Maaned vret i Udlandet; stor Lyst havde jeg til at skrive tidligere - Deres kongelige Hihed havde tilladt mig det - men De var reist til Wien. Nu er atter Danmarks Kronprinds hjemme, melde Aviserne, den 3 Juni er det Festdag, og da give Gud, Deres kongelige / Hihed maa der fornemme mit taknemmelige Hjertelag, Gud hre min Bn og forunde give Dem Alt, hvad Godt og Herligt er, [overstr: De hre ogsaa mig; bevar altid Deres kongelige Sindelag for mig,] give Dem det i Verden og i Deres lykkelige Huusliv! Jeg har for ikke lnge siden vovet [overstr: i dyb Takn rbdighed og Taknemlighed] at skrive til Hans Majestt Kongen til; det var mit Hjerte en Trang, og jeg er forvisset om, at det allernaadigst og med vante Godhed [overstr: har] er blevet optaget [overstr: samme. Vil Deres Kongelige hihed bringe igjen udtale for mgi min Taknemlihged i Deres Kongelige]. Jeg gjentager endnu her min Tak, og Deres kongelige Hihed vil jo, bringe den til Deres ophiede, elskede Forldre, [overstr: Deres Majestter] Kongen og Dronningen.

Pintsedag har jeg nu vret [overstr: her oppe] paa Glion i tre Uger og drukket Molken, der synes at bekomme mig vel; men med at komme til Krfter gaaer det dog kun langsomt. Jeg har stort Besvr med at stige op ad Bjergene, og alle Veie her [overstr: maae] ligger op og ned. Den halve Tid under mit Ophold havde jeg det deiligste Sommerveir: Luften var let og varm, Sneen skinnede fra / Bjergtoppene, Bgen stod saa frisk og grn som i Danmark, og Gjgen kukkede [overstr: her] som fra vore Skove [overstr: i Danmark, efter da syntes]; - da syntes jeg at vre derhjemme!

Schweitzer-Flaget: det hvide Kors i den rde Grund [overst5r: som vaier i Schweits], minder [overstr: ogsaa] om det kjre Dannebrog. I den sidste Tid er her imidlertid blevet Regnveir og koldt; Skyerne snke sig heelt ned i Sen; [overstr: Pension jeg maa lgge have Ild] jeg lgger i Kaminen og fryser dog; det stter mig igjen lidt tilbage, og derfor er det min Bestemmelse at reise herfra anden Pindsedag, tale i Bern med min Lge Professor Dor om gaaer [overstr: da] en kort Tid til Interlaken, hvor der er varmere og hvor jeg ogsaa kan drikke Molken, om det er ndvendigt. Sidst i Juli, om Gud vil, tnker jeg at naae det kjre, danske Hjem og der gjensee alle Kjre.

Deres kongelige Hihed vil foruden hos min Konge og Dronning bringe mig i allernaadigst Erindring hos Deres ophiede Gemalinde, ligesom ogsaa hos hendes Majestt Enkedronningen og Arveprindsessen. Jeg tr jo ogsaa nok tilfie en hjertelig Hilsen til H. K. H. Prindsesse Thyra, Prinds Valdemar og Prinds Hans. Gid en deilig Sommertid udfolde sig. Guds Solskin i det kongelige Huus og over det hele Land!

I allerdybeste rbdighed

Deres K. H.

taknemmelige, hengivne

H.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 730-32)