Kjbenhavn d 4 Mai 1873

Kjre Andersen!

Dette Brev finder Dem forhaabentlig installeret enten i Glion eller i Montreux, og ikke alene haaber jeg at Brevet finder Dem hyggeligt anbragt i en Pension, men at Deres Helbred maa vre god og at De maa nyde rigtig godt af den deilige Egn og af den sydlige Luft. Det lader forresten til at Syd og Nord have skiftet Rolle, da man baade fra Italien og Sydtydskland hrer om Kulde og Snee, dog er dette forhaabentlig forbigaaende. De har forhaabentlig erholdt Fernandas Brev, der var adresseret til Bern. og hrte jeg gjennem Melchior, at Ochsen havde Brev fra Heidelberg. Vi takker Alle for det rare Brev fra Hannover, som strax blev viist til Melchiors. /

Min Kones Helbred er temmelig uforandret, hun kjre ud hver Dag, hvilket gjr hende godt. Nu er det forelbig bestemt, at vi reise til Modum d 15 Juli og bliver der i 6 Uger. Vi tager Anna, Fernanda, Marie og Juliette Price med og haaber at Badet skal bevirke min Kone Bedring. Lgen fra Modum en Hr Dedeken, skal spise hos os idag, sammen med Professor Howitz, Dr. Adler, Billes og skal jeg bringe Vennerne Deres Hilsen. Veiret er her endnu koldt og regnfuldt, jeg var idag paa Landet, der er kun Buskene grnne, Bgen er endnu ei udsprunget. Det bliver saa net paa Petershi, vi have faaet Stalden ombygget og moderniseret, Haven er gjort pn af en Gartner og Bruuns Sted pynte ogsaa lidt paa mit. Bruun skal beboe Stedet i Sommer. Bellevue har ladet Marken ligeoverfor indrette til en nydelig Have med / Pavillon, hvor man i fri Luft kan nyde sit Aftensfoer ved Havets Bred. Jeg var i i Theatret igaar Aftes og saae "Christiane" af en fransk Forfatter. Det er lidt slibrigt fransk, men ret interessant og spilles tildeels godt. Poulsen outrerede betydeligt en ung fransk Sanger, Hultmann, M. Wiehe, Fru Eckardt, Frken Nielsen og Schnell spillede godt. Jfr. Andersens "Sandt og Usandt" vedbliver at gjre Lykke og spiller ogsaa fortrffeligt. Bournonvilles "Mandarin" gjr ingen Lykke, skjndt det skal vre ret moersomt, ellers gaaer gamle Stykker for fulde Huuse. Der sprges om Deres Befindende fra mange, mange Sider og svarer jeg hvad jeg veed derom. Det glder mig, at Bgh og De harmonerer godt sammen, han gjr vel store ine til alt det Nye og Skjnne, han seer. Bloch har malet en Altertavle til Holbk Kirke, den er imposant og skjn, det r Kristus i overnaturlig Strrelse, / til hvem en lille Dreng lner sig. Jeg blev greben af dette geniale Maleri, som nok bliver udstillet. Bloch og Kone vare hos os i Sndags, de vare rare som sdvanligt rare (Fortsttelse flger)

[Adlers hndskrift:] Fra det Huus, hvor vi Alle saa ofte har gldet os ved at vre sammen med Dem, ved at hre Deres Tale, som Store og Smaa beundrede og flte sig beaandede og forfriskede ved, sende jeg Dem min bedste Hilsen og mine venligste nsker for Deres Vel, og Deres Velbefindende, som ikke blot for os men for Utallige Store og Smaa har en saa overordentlig Betydning. Jeg glder mig til snart mundtligt at kunne sige min bermte og elskelige Ven, at jeg er hans (og Deres) beundrende og inderligt hengivne

Adler

[Billes hndskrift:] Kjre Ven! Jeg benytter med Begejstring det venlige Tilbud af Henriques til med et Par Ord at sende Dem en venlig Hilsen. Vi ere Alle meget glade over at hre at Rejsen gjr Dem godt, og at De i Syden, gjenfinder den rigtige gamle Sundhed. Venlige Tanker allevegne fra flge Dem, men jeg tr vel nok sige, at de varmeste komme fra Danmark og Deres lille Vennekreds i snvrere Forstand, vi, som med Kjrlighed til Digteren forene Kjrlighed til Mennesket. Kom rigtig rask tilbage til os, og tnk med Venskab paa

Deres hengivne

Bille

[Henriques' hndskrift:] Som De seer har Adler og Bille sendt Dem Hilsener i Brevet, jeg har Kommission fra Juliette Price og Magnus minKone og alle mine Brn at sende Dem mange og hjertelige Hilsener og nsker om en god Bedring. Alle hervrende Venner og Veninder og deres Tal er Legio tilfie deres og hvis jeg skulde nvne alle Navne, maatte flere Ark Papier fyldes. Lev nu vel og tnk engang imellem paa os, der som De veed hrer til den trofaste Stok. Hils Bgh mange Gange fra os Alle. Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 543-47)